เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ปรับความเร็วลม และทิศทางการส่ายของลม ของเครื่องปรับอากาศ

ปรับความเร็วลม และทิศทางการส่ายของลม ของเครื่องปรับอากาศ

ปรับความเร็วพัดลมของเครื่องปรับอากาศเพื่อความสบายของคุณได้ด้วยแอป Panasonic Comfort Cloud
รวมถึงปรับทิศทางของบานพับ เพื่อให้ห้องของคุณสบายที่สุด

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติ เป็นโหมดแมนนวล เพื่อปรับความเร็วพัดลม และการสวิงของลม

1.0 ปรับการตั้งค่าความเร็วพัดลม และการสวิงของลม
(เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

1.1 การปรับความเร็วพัดลม

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกปุ่ม "ความเร็วพัดลม" สลับโหมด "อัตโนมัติ" เป็นแบบแมนนวล เพื่อปรับความเร็วพัดลม

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
สลับ “<” หรือ “>” เพื่อเลือกระดับความเร็วของพัดลม 5 ระดับ

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

1.2 ปรับการสวิงของลม (ขึ้น-ลง)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกปุ่ม “แอร์สวิง (ขึ้น-ลง)” สลับโหมด "อัตโนมัติ" เป็นแบบแมนนวล เพื่อปรับการสวิงของลม

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
หากต้องการปรับทิศทางของลม ให้สลับระหว่าง "" และ "" เพื่อเลือกจากตำแหน่งใบพัด 6 ตำแหน่ง

 

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

1.3 ปรับการสวิงของลม (ซ้าย-ขวา)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกปุ่ม “แอร์สวิง (ซ้าย-ขวา)” สลับโหมด "อัตโนมัติ" เป็นแบบแมนนวล เพื่อปรับการสวิงของลม

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
สลับ “<” หรือ “>” เพื่อเลือกปรับการสวิงของลม ที่แตกต่างกัน ได้ถึง 5 แบบ

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

2.0 ปรับความเร็วพัดลม และตั้งค่าการสวิงของลม
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

2.1 การปรับความเร็วพัดลม

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกปุ่ม "ความเร็วพัดลม" สลับโหมด "อัตโนมัติ" เป็นแบบแมนนวล เพื่อปรับความเร็วพัดลม

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
สลับ “<” หรือ “>” เพื่อเลือกระดับความเร็วของพัดลม 5 ระดับ
หมายเหตุ: ระดับความเร็วพัดลมจะต่างกัน ตามประเภทของคอยล์เย็น

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

2.2 การปรับการสวิงของลม (ขึ้น-ลง)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศเครื่องใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกปุ่ม “แอร์สวิง (ขึ้น-ลง)” สลับโหมด "อัตโนมัติ" เป็นแบบแมนนวล เพื่อปรับการสวิงของลม

หมายเหตุ: โหมดการสวิงของลม ไม่สามารถใช้ได้กับ คอยล์เย็นแบบท่อ

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
หากต้องการปรับทิศทางของลม ให้สลับระหว่าง "" และ "" เพื่อเลือกจากตำแหน่งใบพัด 5 ตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud