โหมดการทำงาน
เลือกโหมดที่ต่างกันเพื่อสถานการณ์ที่ดีที่สุด

เปลี่ยนโหมด

STEP1

ขั้นตอนที่ 1
เลือกโหมด

คำอธิบายโหมด

Auto

อัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศจะปรับพารามิเตอร์อุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติที่ระดับที่กำหนด
(ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 23 - 25°C)

Heating

ทำความร้อน

เพื่อปรับอากาศภายในอาคารให้อุ่นขึ้น

Cooling

ทำความเย็น

เลือกโหมดทำความเย็นเพื่อเพลิดเพลินกับความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง

Dry

แห้ง

โหมดแห้งจะไล่ความชื้นในห้องเพื่อให้
ห้องมีความชื้นอยู่ในระดับต่ำ

Fan

พัดลม

โหมดพัดลมจะเปิดใช้การทำงานของพัดลมเท่านั้นเพื่อให้อากาศหมุนเวียน