เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ทำความเย็นพื้นที่ของคุณล่วงหน้า

ทำความเย็นพื้นที่ของคุณล่วงหน้า

เตรียมพื้นที่ภายในอาคารของคุณ ให้เย็นล่วงหน้าได้ ด้วยแอป Panasonic Comfort Cloud เพื่อเพลิดเพลิน กับสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายเมื่อมาถึง

ทำความเย็นพื้นที่ของคุณล่วงหน้า

1.0 เตรียมบ้านของคุณให้เย็นล่วงหน้า
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
สลับ “ปิด” เป็น “เปิด”

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

การปรับอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิก่อนถึงบ้านได้
แตะปุ่ม “+” หรือ “-” เพื่อเพิ่ม หรือลด อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 0.5°C หรือเลื่อนปุ่มไปยังอุณหภูมิ ที่ต้องการ

การปรับอุณหภูมิ

2.0 เตรียมพื้นที่ทำงาน หรือพื้นที่ค้าปลีกของคุณให้เย็นสบายล่วงหน้าได้
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
สลับ “ปิด” เป็น “เปิด”

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

การปรับอุณหภูมิ

สามารถปรับอุณหภูมิก่อนถึงห้องได้
แตะปุ่ม “+” หรือ “-” เพื่อเพิ่ม หรือลด อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 0.5°C หรือเลื่อนปุ่มไปยังอุณหภูมิ ที่ต้องการ

การปรับอุณหภูมิ

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud