เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศของคุณ จากระยะไกล ได้อย่างง่ายดาย จากทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแอป Panasonic Comfort Cloud
เพลิดเพลินกับการควบคุมที่สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

1.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ
(เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

แตะ “+” หรือ “-” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 0.5ºC
สลับ “” เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ อย่างรวดเร็ว

1.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)
1.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

2.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

แตะ “+” หรือ “-” เพื่อเพิ่มอุณหภูมิครั้งละ 0.5ºC
สลับ “” เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ อย่างรวดเร็ว

2.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)
2.0 ตั้งค่า หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud