KX-HTS824

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

KX-HTS824

KX-HTS824 คือ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP แบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายหมายเลขภายในได้สูงสุด 24 หมายเลข เพื่อตอบสนองการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและโฮมออฟฟิคได้อย่างลงตัว

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

KX-HTS824
ประสิทธิภาพ การทำงานที่ดียิ่งขึ้น
การลดต้นทุน
การดูแลรักษาง่าย