สารบัญ 2016 Vol. 01 คำทักทายจากฉบับแรก

คำาทักทายจากฉบับแรก

สำหรับผู้หญิงที่จะสร้างอนาคตของเอเชีย

นี่คือนิตยสารไลฟ์สไตล์ ASPIRE (แอสไพร) ฉบับแรก เราอยากจะขอบคุณและยินดีที่จะทักทายผู้อ่านในนามของ Panasonic.
นิตยาสารไลฟ์สไตล์ "แอสไพร" นิตยาสารไลฟ์สไตล์ "ASPIRE (แอสไพร)" ได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับผู้หญิงและครอบครัวของพวกเขาในเอเชีย ที่แสวงหา 'ไลฟ์สไตล์แบบพรีเมี่ยม'
เราเขียนบทความเกี่ยวกับ แฟชั่น อาหารและการใช้ชีวิต ความงาม สุขภาพและความบันเทิง ซึ่งเราจะพยายามมุ่งเน้นไปที่แก่นแท้ของพรีเมี่ยม
ตามหลักการ ของบริษัทแล้ว Panasonic มีเป้าหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้ชีวิตของผู้ใช้ที่ดีขึ้นอยู่เสมอ คุณจะสามารถหาไอเดีย สำหรับไลฟ์ไสตล์แบบพรีเมี่ยมได้จากบทความในนิตยสารของ สินค้าของเรา
นิตยสาร ASPIRE (แอสไพร) จะตีพิมพ์ทุกๆ 4 เดือน ผมหวังว่าพวกคุณจะเพลิดเพลินไปกับทุกๆ ฉบับ

Hiroyuki Tagishi

Hiroyuki Tagishi
Managing Director
Panasonic Appliances Asia Pacific กรรมการผู้จัดการ
Panasonic แอ็พไลแอ็นซ์ เอเชียแปซิฟิก

หมายเหตุ

ASPIRE (แอสไพร) ฉบับหน้าจะตีพิมพ์ใน เดือน มิถุนายน 2016 โดย Panasonic Appliance Marketing Asia Pacific. Office : Lot 10, Jalan 13/2, 46200 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia. เนื้อหาในนิตยสารเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่และ ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำโดยมิได้รับอนุญาตตีพิมพ์นิตยสาร ASPIRE (แอสไพร)ไม่สามารถ นำไปขายหรือจำหน่ายได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักพิมพ์ สินค้าบางชนิดที่นำมาแนะนำในนิตยสารฉบับนี้อาจจะมีหรืออาจไม่มีในประเทศของท่าน คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในนิตยสารฉบับนี้ถูกส่งไปผ่านเวบไซต์ของผู้ผลิต สีของสินค้าที่เห็นในนิตยสารอาจจะแตกต่างกับตัวสินค้าจริง เนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์ เราแนะนำให้ท่าน ตรวจสอบก่อนซื้อ ASPIRE (แอสไพร) ถูกตีพิมพ์และแจกจ่ายไปยังหลายประเทศ เราวางแผนที่จะแจกจ่ายนิตยสารไปยังแต่ละประเทศในเวลาเดียวกัน แต่อาจจะมีหลายเงื่อนไขที่ทำให้เวลาในการ แจกจ่ายคลาดเคลื่อนได้ เนื้อหาในนิตยสาร ASPIRE (แอสไพร) ได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบในขั้นตอนการจัดทำ แต่อย่างไรก็ตามบรรณาธิการ สำนักพิมพ์และเจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นได้