TH-75MX650T 75 นิ้ว, LED, 4K HDR Smart TV

รูปของ TH-75MX650T 75 นิ้ว, LED, 4K HDR Smart TV

TH-75MX650T 75 นิ้ว, LED, 4K HDR Smart TV

เขียนรีวิว

เขียนรีวิว

คะแนนจำเป็น

หากคุณเขียนรีวิวเสร็จแล้ว สามารถกดส่งรีวิว หรือกดกลับเพื่อแก้ไข

หากคุณเขียนรีวิวเสร็จแล้ว สามารถกดส่งรีวิว หรือกดกลับเพื่อแก้ไข

ขอบคุณ

ขอบคุณ

รีวิวของคุณได้ถูกส่งแล้ว ความคิดเห็นของคุณจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นต่อไป