การยืดผมตรงขั้นพื้นฐาน

การยืดผมตรงขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ยืดผมตรงเพื่อยืดผมให้ตรงและดูเงางาม

 

ตรวจสอบเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการยืดผมที่แห้งหรือชี้ฟูให้ตรงสลวย โดยใช้อุปกรณ์ยืดผมตรงเพื่อให้เส้นผมตรงและสวยงาม