฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

การยืดผมตรงขั้นพื้นฐาน

การยืดผมตรงขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ยืดผมตรงเพื่อยืดผมให้ตรงและดูเงางาม

 

ตรวจสอบเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการยืดผมที่แห้งหรือชี้ฟูให้ตรงสลวย โดยใช้อุปกรณ์ยืดผมตรงเพื่อให้เส้นผมตรงและสวยงาม