เกล้าผมแปลงโฉมความไม่สมส่วนให้สวยงาม

เกล้าผมแปลงโฉมความไม่สมส่วนให้สวยงาม

ทรงผมสวยงามสำหรับโอกาสพิเศษ  ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องจัดแต่งทรงผมขนาดพกพา (EH-HW17)

 

การเกล้าผมอย่างสวยงามด้วยการม้วนเข้าและม้วนออกเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้และการออกเดท เพียงรัดผมปอยเล็กๆ เพื่อให้เป็นลอนแข็งแรงและคงทนแบบม้วนเข้าสลับกับม้วนออก