2 ทาง

lm_2_32_1_lc_01_150630
lm_2_32_1_lc_02_150630
lm_2_32_1_lc_03_150630
lm_2_32_1_lc_04_150630
lm_2_32_1_lc_05_150630

ขั้นตอนที่ 1

แบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆ เพื่อความสะดวกในการจัดแต่งทรงผม จากนั้นค่อยๆ หนีบผมให้ตรงทีละช่อ

lm_2_32_1_lc_06_150630

ขั้นตอนที่ 2

สอดช่อผมระหว่างแกนหนีบผม ประกบแกนทั้งสองเข้าด้วยกัน และค่อยๆ หนีบผมโดยรูดลงมาจากโคนจรดปลาย

lm_2_32_1_lc_07_150630

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อหนีบถึงปลายผมแล้ว ให้หนีบผมซ้ำอีกครั้งตั้งแต่โคนผม เพื่อความเรียบตรงอยู่ทรงนานขึ้น ทำจนครบทุกช่อ

lm_2_32_1_lc_08_150630
lm_2_32_1_lc_02_150630
lm_2_32_1_lc_09_150630
lm_2_32_1_lc_10_150630
lm_2_32_1_lc_11_150630

ขั้นตอนที่ 1

จับช่อผมกว้างประมาณ 3 ซม. สอดช่อผมเข้าระหว่างแกนหนีบทั้งสองข้างแล้วประกบให้แน่น

lm_2_32_1_lc_12_150630

ขั้นตอนที่ 2

ใช้มือทั้งสองข้างจับแกนเครื่องหนีบ ม้วนผมเข้าหาตัวอย่างน้อยประมาณครึ่งรอบของเครื่องหนีบ

Tips: หากต้องการให้ลอนผมอยู่ทรงนานขึ้น ให้หมุนแกนหนีบเข้าหาตัว วนจนครบ 1 รอบ (หากต้องการให้ลอนผมม้วนออกด้านนอก ให้หมุนแกนหนีบผมในทิศทางตรงกันข้าม)

lm_2_32_1_lc_13_150630

ขั้นตอนที่ 3

ค่อยๆ รูดแกนหนีบผมลงสู่ส่วนปลายอย่างช้าๆ

Tips: จับช่อผมให้ตึง เพื่อให้ได้ลอนผมที่สวยให้จับแกนหนีบผมเอียงลงไปด้านหลังประมาณ 10 องศาขณะม้วนผม

lm_2_32_1_lc_08_150630