พกพาได้

lm_2_32_4_lc_01_150630
lm_2_32_4_lc_02_150630
lm_2_32_4_lc_03_150630
lm_2_32_4_lc_04_150630
lm_2_32_4_lc_05_150630

ขั้นตอนที่ 1

สอดช่อผมระหว่างแกนหนีบผม ประกบแกนทั้งสองเข้าด้วยกันให้แน่น จับผมให้ตึงตลอดเวลา เลื่อนเครื่องหนีบผมจากโคนสู่ปลายผม

lm_2_32_4_lc_06_150630

ขั้นตอนที่ 2

หนีบผมช่อเดิมซ้ำจากโคนสู่ปลายอย่างต่อเนื่อง

lm_2_32_4_lc_07_150630

ขั้นตอนที่ 3

ทำเช่นนี้จนครบทุกช่อ

lm_2_32_4_lc_08_150630
lm_2_32_4_lc_02_150630
lm_2_32_4_lc_09_150630
lm_2_32_4_lc_10_150630
lm_2_32_4_lc_11_150630

ขั้นตอนที่ 1

จับช่อผมกว้างประมาณ 3 ซม. สอดช่อผมเข้าระหว่างแกนหนีบทั้งสองข้างแล้วประกบให้แน่น

lm_2_32_4_lc_12_150630

ขั้นตอนที่ 2

ใช้มือทั้งสองข้างจับแกนเครื่องหนีบ ม้วนผมเข้าหาตัวอย่างน้อยประมาณครึ่งรอบของเครื่องหนีบ

Tips: หากต้องการให้ลอนผมอยู่ทรงนานขึ้น ให้หมุนแกนหนีบเข้าหาตัว วนจนครบ 1 รอบ (หากต้องการให้ลอนผมม้วนออกด้านนอก ให้หมุนแกนหนีบผมในทิศทางตรงกันข้าม

lm_2_32_4_lc_13_150630

ขั้นตอนที่ 3

ค่อยๆ รูดแกนหนีบผมลงสู่ส่วนปลายอย่างช้าๆ

Tips: จับช่อผมให้ตึง เพื่อให้ได้ลอนผมที่สวยให้จับแกนหนีบผมเอียงลงไปด้านหลังประมาณ 10 องศาขณะม้วนผม

lm_2_32_4_lc_08_150630