แผ่นความร้อนแบบกว้าง

lm_2_32_3_lc_01_150630
lm_2_32_3_lc_02_150630
lm_2_32_3_lc_03_150630
lm_2_32_3_lc_04_150630
lm_2_32_3_lc_05_150630

ขั้นตอนที่ 1

แบ่งผมเป็นช่อ ความกว้างประมาณ 5 ซม.

lm_2_32_3_lc_06_150630

ขั้นตอนที่ 2

สอดช่อผมระหว่างแกนหนีบผม ประกบแกนทั้งสองเข้าด้วยกัน

lm_2_32_3_lc_07_150630

ขั้นตอนที่ 3

ค่อยๆ หนีบผมโดยรูดลงมาอย่างช้าๆ จากโคนจรดปลาย

lm_2_32_3_lc_08_150630