฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

หนวดเคราแบบวงกลม

หนวดเคราแบบวงกลม

นี่คือวิธีการจัดแต่งหนวดเคราแบบวงกลมในสไตล์ดั้งเดิม

ขั้นแรก จัดแต่งเค้าโครงของหนวดเคราด้วยเครื่องตกแต่งหนวดเครา จากนั้นให้โกนส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยใช้เครื่องโกนหนวด ง่ายๆ เพียงแค่นี้ สิ่งสำคัญคือ จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างแนวเส้นด้านข้างให้ตรงกับความกว้างของปากของคุณ
นี่เป็นสไตล์ลำลองที่เหมาะกับทุกคน