เคราแพะ

เคราแพะ

วิธีการจัดแต่งเคราแพะ

ลองเลือกใช้สไตล์เคราแพะ
ใช้เครื่องโกนหนวดเพื่อโกนหนวดเคราบนใบหน้าอย่างเกลี้ยงเกลา ยกเว้นบริเวณคาง จากนั้นให้เล็กเคราแพะอย่างละเอียดแม่นยำด้วยเครื่องตกแต่งหนวดเครา เป้าหมายคือ จะต้องทำให้สองข้างดูเท่ากัน ดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขณะโกนด้านข้าง ไม่ว่าจะกว้างหรือแคบ รูปแบบเครายอดนิยมนี้ดูดีสำหรับผู้ชายทุกคน