หนวดเคราแบบสี่เหลี่ยม

หนวดเคราแบบสี่เหลี่ยม

ตรวจสอบวิธีการจัดแต่งหนวดเคราทรงสี่เหลี่ยม

ขั้นแรก จัดแต่งเค้าโครงของหนวดเคราด้วยเครื่องตกแต่งหนวดเครา จากนั้นใช้เครื่องโกนหนวดเพื่อโกนโคนหนวดที่หลงเหลืออยู่
เส้นตรงของหนวดเคราสไตล์นี้มอบรูปลักษณ์ที่ดูสบายๆ แต่เฉียบคม และไม่จำเป็นต้องตัดแต่งอย่างละเอียด จึงดูแลได้อย่างง่ายดาย