฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

หนวดเคราแบบสี่เหลี่ยม

หนวดเคราแบบสี่เหลี่ยม

ตรวจสอบวิธีการจัดแต่งหนวดเคราทรงสี่เหลี่ยม

ขั้นแรก จัดแต่งเค้าโครงของหนวดเคราด้วยเครื่องตกแต่งหนวดเครา จากนั้นใช้เครื่องโกนหนวดเพื่อโกนโคนหนวดที่หลงเหลืออยู่
เส้นตรงของหนวดเคราสไตล์นี้มอบรูปลักษณ์ที่ดูสบายๆ แต่เฉียบคม และไม่จำเป็นต้องตัดแต่งอย่างละเอียด จึงดูแลได้อย่างง่ายดาย