DMW-BGGH3E Battery Grip

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

DMW-BGGH3E
Battery Grip

แบตเตอรี่กริป

แบตเตอรี่กริปสำหรับกล้องดิจิตอล LUMIX GH3 สามารถถ่ายภาพยาวนานหลายชั่วโมง
ดีไซน์ป้องกันน้ำ/ป้องกันฝุ่น พกพาง่ายและสะดวกสบาย เพิ่มความมั่นใจในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นแม้แต่ภาพแนวตั้ง 

DMW-BGGH3E

ปิด