เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD16V1BRC 16 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ

รูปของ เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD16V1BRC 16 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ