พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ระบบฟอกอากาศในแอร์พานาโซนิค

อากาศที่บริสุทธิ์และสะอาดกว่าที่เคย

nanoe-G คืออะไร

nanoe-G ปล่อยอิออนประจุลบบริเวณโดยรอบเครื่องปรับอากาศ
อิออนเหล่านี้จะยึดจับอนุภาคของฝุ่นละอองที่ไหลเข้าไปในช่องลมเข้าของเครื่องปรับอากาศ
จากนั้นระบบกรองอากาศที่เป็นประจุบวกจะดักจับอนุภาคของฝุ่นละอองที่เป็นประจุลบเหล่านี้ แล้วกำจัดทิ้งไป

What is nanoe-G?
nanoe-G ทำงานอย่างไร

อุปกรณ์กำเนิดอนุภาคอิออนจะปล่อย nanoe-G ขนาดเล็กกว่า 3 ล้านล้านอนุภาคออกมา

อุปกรณ์กำเนิดอนุภาคอิออนจะปล่อย nanoe-G ขนาดเล็กกว่า 3 ล้านล้านอนุภาคออกมา

ช่วยกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กประเภท PM2.5 แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในอากาศ

> เรียนรู้เพิ่มเติม

อุปกรณ์กำเนิดอนุภาคอิออนจะปล่อย nanoe-G ขนาดเล็กกว่า 3 ล้านล้านอนุภาคออกมา

ยับยั้งฤทธิ์ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสรวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อราบนพื้นผิว

> เรียนรู้เพิ่มเติม

อุปกรณ์กำเนิดอนุภาคอิออนจะปล่อย nanoe-G ขนาดเล็กกว่า 3 ล้านล้านอนุภาคออกมา

ยับยั้งฤทธิ์ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ติดอยู่ในแผ่นกรองอากาศ


> เรียนรู้เพิ่มเติม

3 trillion nanoe-G fine particles released from the generator

PM2.5 คืออะไร

ฝุ่นละออง" หรือที่เรียกกันว่า PM นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมาก รวมถึงอนุภาคขนาดเล็กที่สุดและละอองของเหลว
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) อนุภาคเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เนื่องจากสามารถไหลเข้าสู่ปอดของเราได้อย่างง่ายดาย

PM2.5 คืออะไร

แหล่งกำเนิดของ PM2.5

PM2.5 นั้นล่องลอยอยู่ในอากาศ รวมถึงอยู่ในฝุ่น สิ่งสกปรก ควัน และละอองของเหลว ฝุ่นละเอียดเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาไหม้ในพื้นที่โล่งและกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตลอดจนแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือละอองน้ำทะเลและฝุ่นที่พัดพามากับลมแรง ๆ

        การเปรียบเทียบขนาดของอนุภาค

การเปรียบเทียบขนาดของอนุภาค
WHAT IS PM2.5

ประสิทธิผลในการกำจัด PM2.5 โดยอิงจากเวลาเป็นหลัก

 การวัดค่าความเข้มข้นของ PM2.5

ประสิทธิผลในการกำจัด PM2.5 โดยอิงจากเวลาเป็นหลัก
ประสิทธิผลในการกำจัด PM2.5 โดยอิงจากเวลาเป็นหลัก
WHAT IS PM2.5

ค่าประสิทธิผลของ PM2.5

แบคทีเรียในอากาศ

นักวิจัยด้านสาธารณสุขจากวิทยาลัยฮาร์วาดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดแบคทีเรียในอากาศ ในการสัมมนาวิชาการเรื่องนาโนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ปี 2012ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากระยะเวลา 100 นาทีในพื้นที่ทดสอบขนาด 40 m³ [ขนาดประมาณห้อง 10 เสื่อทาทามิ] ไม่ใช่ผลที่ได้จากการใช้งานจริง

“การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องสร้างประจุอิออนรุ่นใหม่สำหรับการใช้งานในการฟอกอากาศ” Dr. S. Rudnick และบุคคลอื่น ๆ วิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ด ห้องปฏิบัติการสาธารณะสุขด้านนาโนวิทยาศาสตร์

nanoe-G
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการกำจัดแบคทีเรียในอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศที่ทำงานด้วยระบบ nanoe-G ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ในการสัมมนาวิชาการเรื่องนาโนวิทยาศาสตร์ในเดือนกันยายน ปี 2012 ที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาดและมหาวิทยาลัยโตเกียว

วิธีการทดสอบ: วิธีการกำจัดแบคทีเรีย: การปล่อยอิออน nanoe-G

เป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: หลังจากการทำงานเป็นเวลาสามชั่วโมง nanoe-G สามารถลดอนุภาคในอากาศได้โดยประมาณที่ 2.7 log10, และลดได้ ~ 1 log10

แบคทีเรียในอากาศ
แบคทีเรียในอากาศ
WHAT IS PM2.5

กลิ่นติดแน่น

การขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นที่ติดอยู่กับผ้าม่านและโซฟา

กลิ่นติดแน่น
กลิ่นติดแน่น
กลิ่นติดแน่น
WHAT IS PM2.5

ระบบการยับยั้งในตัวกรองอากาศทำงานอย่างไร

ระบบการยับยั้งในตัวกรองอากาศทำงานอย่างไร
WHAT IS PM2.5

ระบบยังยั้งในตัวกรองอากาศ

ระบบยังยั้งในตัวกรองอากาศ
ระบบยังยั้งในตัวกรองอากาศ

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม