ECONAVI พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

ECONAVI พร้อมด้วยเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

ECONAVI คืออะไร

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงช่วยให้การทำงานด้วยระบบอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมของแต่ละห้อง เพิ่มความรู้สึกสบายให้แก่ทุกคนไปพร้อม ๆ กับการประหยัดพลังงาน


เซ็นเซอร์ ECONAVI

ECONAVI มีเซ็นเซอร์สองตัว ได้แก่ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์และเซนเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์ เมื่อเซ็นเซอร์ทั้งสองทำงานร่วมกัน สามารถตรวจจับตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ในพื้นที่์ รวมถึงความเข้มของแสงอาทิตย์เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ECONAVI ช่วยให้คุณสามารถประหยัดได้ด้วยความสามารถในการตรวจจับ

ECONAVI ช่วยให้คุณสามารถประหยัดได้ด้วยความสามารถในการตรวจจับ

1. การค้นหาในพื้นที่

ECONAVI ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และลดความสิ้นเปลืองจากการทำความเย็นภายในห้องตรงบริเวณที่ไม่มีคนอยู่

การค้นหาในพื้นที่
การค้นหาในพื้นที่

2. การตรวจจับกิจกรรม

ECONAVI ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับการทำกิจกรรม และลดความสิ้นเปลืองจากการทำความเย็นโดยใช้พลังงานอย่างไม่จำเป็น

การตรวจจับกิจกรรม
การตรวจจับกิจกรรม

3. การตรวจจับเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ในพื้นที่

ECONAVI ตรวจจับเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ในห้อง และลดความสิ้นเปลืองในการทำความเย็นภายในห้องที่ว่างเปล่า

การตรวจจับเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ในพื้นที่
การตรวจจับเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่ในพื้นที่

4. การตรวจจับแสงอาทิตย์


ปรับระดับพลังงานในการทำความเย็นและการทำความร้อนเพื่อเปลี่ยนแปลงตามความเข้มของแสงอาทิตย์

การตรวจจับแสงอาทิตย์
การตรวจจับแสงอาทิตย์

5. คลื่นอุณหภูมิ

รูปแบบการควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อประหยัดพลังงานโดยไม่สูญเสียความสบาย

คลื่นอุณหภูมิ