กรณีศึกษาของ nanoe™

กรณีศึกษาของ nanoe™

nanoe มีประโยชน์ในการใช้งานหลายด้าน เช่น การฟอกอากาศ การลดกลิ่น การดูแลความงาม และอื่น ๆ
นอกจากผลิตภัณฑ์บริโภคแล้ว nanoe ยังสามารถใช้ในรถยนต์ รถไฟโดยสาร โรงเรียน โรงพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น ๆ

กรณีศึกษาของ nanoe™

รถยนต์ 

กรณีศึกษาของ nanoe™

รถไฟโดยสาร

กรณีศึกษาของ nanoe™

โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่น ๆ 

                            ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและภาพผลิตภัณฑ์/บริการที่ใช้ในเอกสารนี้อยู่ภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2017)