SCR-PT126GTH

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

SCR-PT126GTH

SCR-PT126GTH

เย็น...ถึงใจ

• ความจุ 12 คิว/ 345ลิตร
• ตู้แช่แข็งแบบฝากระจกโค้ง พร้อมขอบยางPVC
• อุณหภูมิ (-18 °C) – (-25 °C)
• ทนทานด้วยคอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%
• ประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนป้องกันความร้อนหนาแน่นสูง
• กระจกแบบใหม่ป้องกันการกระแทก สะดวกต่อการถอดทำความสะอาด
• หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายในตู้แช่แข็ง

ปิด

คุณสมบัติ