SF-PC499

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

SF-PC499

SF-PC499

เย็น...ถึงใจ

• ความจุ 4 คิว/ 113 ลิตร
• ตู้แช่เข็งแบบฝาทึบ
• อุณหภูมิ (-20 o C)
• ทนทานด้วยคอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%
• ประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนป้องกันความร้อนหนาแน่นสูง
• ตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีพิเศษ

SF-PC499

ปิด

คุณสมบัติ

อุณหภูมิ (-20 o C)


• เย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งด้วยอุณหภูมิต่ำถึง (-20 o C)ที่ตำแหน่งเส้นกำหนดระดับแช่สินค้า (Load line)คอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%


• ยืดอายุการใช้งานด้วยคอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%ประหยัดไฟ


• ประหยัดพลังงาน รักษาความเย็นด้วยฉนวนป้องกันความร้อนหนาแน่นสูงสารเคลือบป้องกันสนิม


• ตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีพิเศษ ทนทานมากยิ่งขึ้น

Temp. Control


Temp. Control แผงควบคุมอุณหภูมิด้านหน้าเครื่อง เหมาะสมต่อการใช้งาน

Drain Tube


Drain Tube ท่อระบายน้ำทิ้งข้างใต้ ไม่ก่อให้เกิดสนิม

Roller


มีลูกล้อเลื่อน

Key Lock


กุญแจล็อคฝาตู้ด้านบน สะดวก ปลอดภัย

Grate


ตะกร้า