SF-PC900

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

SF-PC900

SF-PC900

เย็น...ถึงใจ

• ความจุ 9.5 คิว/ 269 ลิตร
• ตู้แช่เข็งแบบฝาทึบ
• อุณหภูมิ (-20 °C)
• ทนทานด้วยคอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%
• ประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนป้องกันความร้อนหนาแน่นสูง
• ตัวถังด้านในทำจาก Aluminum Embross Sheet

SF-PC900

ปิด

คุณสมบัติ

อุณหภูมิ (-20 o C)


• เย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งด้วยอุณหภูมิต่ำถึง (-20 o C)ที่ตำแหน่งเส้นกำหนดระดับแช่สินค้า (Load line)คอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%


• อายุการใช้งานยาวนาน และประสิทธิภาพการทำความเย็นดีขึ้นด้วยคอยล์เย็นผลิตจากทองแดงแท้ 100%ประหยัดไฟ


• ประหยัดพลังงาน รักษาความเย็นด้วยฉนวนป้องกันความร้อนหนาแน่นสูงAluminum Embross Sheet


• ตัวถังด้านในทำจาก Aluminum Embross Sheet สวยงาม ไม่เป็นสนิม

Temp. Control


Temp. Control แผงควบคุมอุณหภูมิด้านหน้าเครื่อง เหมาะสมต่อการใช้งาน

Drain Tube


Drain Tube ท่อระบายน้ำทิ้งข้างใต้ ไม่ก่อให้เกิดสนิม

Roller


มีลูกล้อเลื่อน

Key Lock


มีกุญแจล็อค

ตะกร้า


พร้อมตะกร้า 1 ชิ้น