Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy /th/consumer/where-to-buy.html?L1=1000 false false F-JPU70A false

เครื่องฟอกอากาศ ziaino™ F-JPU70A

Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

F-JPU70A

เพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศด้วย ziaino™

• เครื่องฟอกอากาศ ziaino™
• ยับยั้งสารมลพิษและระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
ขยาย
ย่อ
ปิด

คุณสมบัติ

สภาพแวดล้อมที่มีอากาศสะอาดและเย็นสบาย

ziaino™ แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปตรงที่ใช้กรดไฮโปคลอรัส (HOCI) เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศในห้องอย่างต่อเนื่องและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างรวดเร็ว
สภาพแวดล้อมที่มีอากาศสะอาดและเย็นสบาย

ทำไมต้องใช้กรดไฮโปคลอรัส

กรดไฮโปคลอรัส (HOCI) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษได้ดีและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีผู้คน รวมทั้งยับยั้งผลกระทบจากแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ ziaino™ นี้มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศและแบคทีเรียที่เกาะติดพื้นผิว

ทำไมต้องใช้กรดไฮโปคลอรัส

รักษาพื้นที่ขนาดใหญ่ให้สะอาดด้วยเครื่องฟอกอากาศเพียงเครื่องเดียว

เครื่องฟอกอากาศ ziaino™ F-JPU70A มีประสิทธิภาพในห้องขนาดใหญ่ไม่เกิน 93 ตร.ม. (1,000 ตร.ฟุต) ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะรักษาพื้นที่ทุกซอกทุกมุมให้สะอาดอยู่เสมอ แม้จะวางเครื่องไว้ในห้องขนาดใหญ่ เช่น สถานที่ทำงานและคลินิกแพทย์
รักษาพื้นที่ขนาดใหญ่ให้สะอาดด้วยเครื่องฟอกอากาศเพียงเครื่องเดียว

การฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง

ziaino™ มาพร้อมถังน้ำ 7 ลิตรที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่องราว 14 ชั่วโมงด้วยความเร็วปานกลาง ซึ่งจะลดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฆ่าเชื้อด้วยตัวเองเป็นระยะ
การฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง

ปรับความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

ziaino™ ปรับความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าได้ 3 ระดับ สามารถปรับปริมาณการปล่อยกรดไฮโปคลอรัสเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการยับยั้งสารมลพิษและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้อง ด้วยคุณสมบัติปรับความเร็วได้ 3 ระดับ เครื่องฟอกอากาศนี้สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมต่างกัน
ปรับความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
*1 ภายใต้สภาพห้องอุณหภูมิ 20℃ และความชื้นสัมพัทธ์ 30% ระยะเวลาสำหรับการเติมน้ำอาจแตกต่างกันไปตามสภาพห้อง ปริมาณการใช้น้ำอาจค่อนข้างต่ำในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือเย็น

ภาพ/วิดีโอ

ข้อมูลจำเพาะ

รูปของ เครื่องฟอกอากาศ ziaino™ F-JPU70A

ขนาดและน้ำหนัก

ความสูง
730mm
ความกว้าง
510mm
ความลึก
307mm
น้ำหนัก
17kg

*ประมาณ

ไฟแสดงสถานะที่ชัดเจนบนจอแสดงผลด้านหน้า

ปุ่มยืนยันการใส่เกลือเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงลืม

ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ

ปรับความเข้มข้นของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าได้ 3 ระดับ

ระบบล็อกนิรภัย / ไฟแสดงสถานะ

ปริมาตรอากาศ [ม./นาที]

 • สูง

  • 7
 • ปานกลาง

  • 4
 • ต่ำ

  • 2

การใช้พลังงาน [W]

 • สูง

  • 72
 • ปานกลาง

  • 31
 • ต่ำ

  • 20

เสียงรบกวน [db(A)]

 • สูง

  • 49
 • ปานกลาง

  • 37
 • ต่ำ

  • 20

ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องด้วยระดับน้ำเต็ม [ชั่วโมง]

 • สูง

  • 9.6
 • ปานกลาง

  • 14
 • ต่ำ

  • 22.6

ขนาด (สูง X กว้าง X ยาว) [มม.]

 • 730 X 510 X 307

น้ำหนัก [กก.]

 • 17

ขนาดพื้นที่ที่ใช้งานได้ (ตร.ฟุต)

 • 1000

ระบบล็อกนิรภัย / ไฟแสดงสถานะ

เปิด/ปิดความสว่าง

ยืนยันการใส่เกลือ

แจ้งเตือนประตูเปิด

แจ้งเตือนให้เติมน้ำ

แจ้งเตือนน้ำแห้ง

แจ้งเตือนให้ใส่เกลือ

รีวิว

รีวิวจากผู้ใช้งาน

รูปของ เครื่องฟอกอากาศ ziaino™ F-JPU70A

เขียนรีวิวเป็นคนแรก

เขียนรีวิว

Where to Buy

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ เครื่องฟอกอากาศ ziaino™ F-JPU70A