พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของ DL-AB10
ข้อมูลทั่วไป หัวฉีดทำความสะอาด (Nozzle) จำนวนหัวฉีดทำความสะอาด (No. of Nozzle) 2 หัว
สำหรับทุกคน (Family) 1 รู (สายตรง) 1 Hole (Straight Flow)
สำหรับผู้หญิง (Feminine) 5 รู (ละอองพ่น) 5 Holes (Soft Spray)
หัวฉีดน้ำทำความสะอาดตัวเอง (Self-Cleaning) มี
หัวฉีดถอดได้ (Removable Nozzle Tip) มี
หัวฉีดทำความสะอาดสามารถหดเก็บได้ (Retractable) มี
วัสดุ (Material) พลาสติก ABS (Plastic ABS)
ปุ่มควบคุมระดับน้ำ (WATER VOLUME CONTROLLER) ควบคุมน้ำ (Water Control) หมุนปรับระดับ (Mechanical)
อัตราการไหลของน้ำ (Water Flow Rate) 0.3 ลิตร / นาที (0.3 / Minute)
แรงดันน้ำ (kPa) (Water Pressure (kPa)) 30-735 kPa
อุปกรณ์อื่น ๆ (FEATURES ACCESSORIES) ฝาปิด (Lid cover) ถอดได้ (Detachable)
ฝารองนั่ง (Toilet Seat) ถอดได้ (Detachable)
เหมาะสำหรับโถขนาด (Accommodate Toilet Bowl Size) (330~360 mm)
Ag+ Crystal ยับยั้งแบคทีเรีย ที่ฉีดน้ำ, ฝารองนั่ง, ปุ่มควบคุม (Nozzle Tips, Toilet Seat, Controlling Knob)
ตัวกรองน้ำ (Water Filter Unit) มี
หัวต่อท่อน้ำสำหรับเชื่อมต่อ (Water Junction Connector) มี
สามารถต่อท่อได้ยาวถึง (Connecting Hose Length (mm)) (1,500 mm)

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม