เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์พร้อมระบบกรองน้ำขั้นสูง TK-AS45

รูปของ เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์พร้อมระบบกรองน้ำขั้นสูง TK-AS45

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

 • หมายเลขอนุมัติอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น

  • 9 (*¹)
 • ตัวเลือกปริมาณประจุไฟฟ้า

  • 5 ระดับ (อัลคาไลน์: 3 ระดับ น้ำกรอง กรดอ่อน: 1 ระดับ)
 • ปริมาตรน้ำออก (ปริมาณกระแสน้ำที่ผลิต)

  • 3.0 ลิตร/นาที (ที่แรงดันน้ำ 200 kPa)
  • 2.0 ลิตร/นาที (ที่แรงดันน้ำ 100 kPa)
 • วิธีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

  • การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยต่อเนื่อง
 • ความสามารถในการทำงานต่อเนื่อง

  • ประมาณ 30 นาทีที่อุณหภูมิห้อง (*²)
 • อายุการใช้งานเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

  • รวมประมาณ 850 ชั่วโมง (เฉพาะเวลาในการผลิตน้ำไอออนและเวลาในการทำความสะอาด)
 • การทำความสะอาดด้วยประจุไฟฟ้า

  • วิธีการทำความสะอาดอัตโนมัติ (เวลาในการทำความสะอาด: ประมาณ 8 วินาที เวลาในการระบายน้ำเสียออก: ประมาณ 30 วินาที)
 • จำนวนขั้วไฟฟ้า

  • 3.0
 • วัสดุของขั้วไฟฟ้า

  • ขั้วไฟฟ้าไทเทเนียมเคลือบแพลตินัม

ความจุในระบบกรองน้ำ

 • ปริมาตรน้ำกรองออก

  • 2.0 ลิตร /นาที (ที่แรงดันน้ำ 100 kPa)
 • ปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง

  • 2.5 ลิตร /นาที (ที่แรงดันน้ำ 100 kPa)
 • ไส้กรองที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

  • TK-AS45-ZEX
 • สารที่กำจัดออกได้ซึ่งกำหนดโดย JIS

  • คลอรีนอิสระคงเหลือ

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • ความขุ่น

   • 12,000 ลิตร (*⁴)
  • ไตรฮาโลมีเทนรวม

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • 2-MIB (กลิ่นเชื้อรา)

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • ตะกั่วละลายได้

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • คลอโรฟอร์ม

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • โบรโมไดคลอโรมีเทน

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • ไดโบรโมคลอโรมีเทน

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • โบรโมฟอร์ม

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • เตตราคลอโรเอทธิลลีน

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • ไตรคลอโรเอทีลีน

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • 1,1,1- ไตรคลอโรอีเธน

   • 12,000 ลิตร (*³)
  • CAT (สารเคมีทางการเกษตร)

   • 12,000 ลิตร (*³)
 • สารที่กำจัดออกได้ซึ่งกำหนดโดย JWPA

  • เหล็ก (อนุภาคขนาดเล็ก)

   • ใช่ (*⁵)
  • อะลูมิเนียม (เป็นกลาง)

   • ใช่ (*⁵)
  • จีโอสมิน (กลิ่นอับชื้น)

   • ใช่ (*⁵)
  • ฟีนอล

   • ใช่ (*⁵)
 • อัตราการกำจัดแบคทีเรีย

  • 0.99999
 • ขีดจำกัดการใช้งานไส้กรอง (เป็นแนวทางเพื่อทำการเปลี่ยน)

  • ประมาณ 1 ปี (*⁶)
 • วัสดุของไส้กรอง

  • ผ้าชนิดไม่ทอ เม็ดถ่านคาร์บอนขนาดเล็ก เซรามิก ผงถ่านคาร์บอน แผ่นกรองแบบเส้นใยกลวง
 • สารที่กำจัดออกไม่ได้

  • เหล็กที่ละลายในน้ำ โลหะหนัก (เงิน ทองแดง ฯลฯ) เกลือ (น้ำทะเล)

ข้อมูลทั่วไป

 • อัตราไฟ

  • 220 ‐240 V, 50 Hz, 0.3 A
 • การใช้พลังงานไฟฟ้า

  • ประมาณ 55 วัตต์ (ประมาณ 1 วัตต์ในช่วงสแตนด์บาย)
 • ตัวเครื่อง

  • ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)

   • 170 x 101 x 291 มม.
  • น้ำหนัก

   • ประมาณ 3.0 กก. (ประมาณ 3.5 กก. เมื่อมีน้ำเต็ม)
 • อุณหภูมิน้ำที่ใช้งานได้สำหรับตัวเครื่องหลัก

  • ต่ำกว่า 35 ˚c (ต่ำกว่า 80 ˚c สำหรับหัวปรับแยกทางน้ำ)
 • แรงดันน้ำที่ใช้งานได้สำหรับตัวเครื่องหลัก

  • 70 - 350 kPa
 • แรงดันแท้งค์น้ำที่ใช้งานได้ (ความดันสถิต)

  • 70 - 350 kPa
 • ความยาวสายไฟ

  • ประมาณ 3 ม.
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

  • ฟิวส์ปัจจุบัน: 2.5 A
 • อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกิน (ภายในหม้อแปลงแยก)

  • อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกิน (ประเภทการรีเซ็ตอัตโนมัติ ทำงานที่อุณหภูมิ 120 ˚c)
  • เทอร์โมฟิวส์ (ทำงานที่อุณหภูมิ 145 ˚c)

หมายเหตุ

 • (*1) น้ำที่สามารถใช้เป็นน้ำอัลคาไลน์และน้ำกรดอ่อนได้นั้นเทียบเท่ากับปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง 80%
  (*2) ระยะเวลานี้อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
  (*1) น้ำที่สามารถใช้เป็นน้ำอัลคาไลน์และน้ำกรดอ่อนได้นั้นเทียบเท่ากับปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง 80%
  (*2) ระยะเวลานี้อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
  (*3) ค่าสำหรับอัตราการกำจัด 80% นี้อ้างอิงจากการทดสอบ JIS S 3201
  (*4) ค่านี้ใช้สำหรับปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง 50% ตามการทดสอบ JIS S 3201
  (*5) ข้อมูลนี้คืออัตราการกำจัด 80% ที่อ้างอิงจากการทดสอบตามมาตรฐาน (มาตรฐาน JWPA B) ซึ่งกำหนดโดย Japan Water Purifier Association (JWPA) ประสิทธิภาพในการกรองไม่ได้ระบุไว้สำหรับเหล็ก (อนุภาคขนาดเล็ก) และอะลูมิเนียม (เป็นกลาง)
  (*6) ระยะเวลานี้สามารถนำมาอ้างอิงได้เมื่อใช้น้ำ 30 ลิตรต่อวัน
  หากใช้น้ำ 60 ลิตรต่อวัน ขีดจำกัดในการใช้ไส้กรองจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง ระยะเวลายังอาจสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ รวมถึงคุณภาพและแรงดันน้ำ