TK-CJ300-WTH เครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อก พร้อมไส้กรอง MicroClear4000 อายุการใช้งานยาวนาน

รูปของ TK-CJ300-WTH เครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อก พร้อมไส้กรอง MicroClear4000 อายุการใช้งานยาวนาน

ชื่อผลิตภัณฑ์

 • TK-CJ300

ขนาด (ความกว้าง x ความลึก x ความสูง)

 • 125 มม. (ก) x 110 มม. (ล) x 75 มม. (ส)

น้ำหนัก

 • ประมาณ 310 กรัม (ประมาณ 450 กรัม เมื่อมีน้ำเต็ม)

อุณหภูมิน้ำเมื่อใช้ตัวเครื่อง

 • น้ำกรอง: ต่ำกว่า 35 °C (น้ำประปา/น้ำประปาสำหรับอาบน้ำ : ต่ำกว่า 80 °C)

แรงดันน้ำแบบไดนามิกขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้

 • 70 kPa

ปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง

 • 1.8 ลิตร / นาที [ที่แรงดันน้ำ 100 kPa]

ไส้กรองที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

 • TK-CJ600C-EX

ความจุในระบบกรองน้ำ

 • คลอรีนอิสระคงเหลือ

  • 4,000 ลิตร *1
 • ความขุ่น

  • 4,000 ลิตร *2
 • ไตรฮาโลมีเทนรวม

  • 4,000 ลิตร *1
 • โบรโมไดคลอโรมีเทน

  • 4,000 ลิตร *1
 • ไดโบรโมคลอโรมีเทน

  • 4,000 ลิตร *1
 • โบรโมฟอร์ม

  • 4,000 ลิตร *1
 • เตตราคลอโรเอทธิลลีน

  • 4,000 ลิตร *1
 • ไตรคลอโรเอทีลีน

  • 4,000 ลิตร *1
 • CAT (สารกำจัดศัตรูพืช)

  • 4,000 ลิตร *1
 • 2-MIB (กลิ่นเชื้อรา)

  • 4,000 ลิตร *1
 • ตะกั่วละลายได้

  • 4,000 ลิตร *1
 • เบนซีน

  • 4,000 ลิตร *1
 • จีโอสมิน (กลิ่นอับชื้น)

  • 4,000 ลิตร *1
 • ฟีนอล

  • 4,000 ลิตร *1
 • คาร์บอนเตตระคลอไรด์

  • 4,000 ลิตร *3

สารที่กำจัดออกได้

 • เหล็ก (รูปแบบอนุภาค)

  • ถอดออกได้ *4
 • อะลูมิเนียม (เป็นกลาง)

  • ถอดออกได้ *4

แนวทางเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปลี่ยนตัวกรอง (ไส้กรอง)

 • ประมาณ 1 ปี (ใช้น้ำกรอง 10 ลิตรต่อวัน) [ประมาณ 6 เดือน (ใช้น้ำกรอง 20 ลิตรต่อวัน)] *5

ชนิดของวัสดุที่ใช้

 • เรซิน ABS

วัสดุของไส้กรอง

 • ผ้ากรองชนิดไม่ทอ ถ่านคาร์บอน เซรามิก แผ่นกรองแบบเส้นใยกลวง

ส่วนประกอบที่ไม่สามารถกรองออกได้

 • เหล็กที่ละลายในน้ำ โลหะหนัก (เงิน ทองแดง ฯลฯ) เกลือ (น้ำทะเล)

หมายเหตุ

 • ・ ตัวเลขที่ใช้ทั้งหมดสำหรับอุณหภูมิน้ำ 20 °C・ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนได้* 1: ค่านี้ใช้สำหรับอัตราการกำจัด 80% ตามการทดสอบ JIS S 3201* 2: ค่านี้ใช้สำหรับปริมาตรน้ำที่ไหลเวียนในระบบกรอง 50% ตามการทดสอบ JIS S 3201* 3: ค่านี้ใช้สำหรับอัตราการกำจัด 80% ตามมาตรฐานการทดสอบจำเพาะ (มาตรฐาน JWPAS B) ที่กำหนดโดย Japan Water Purifier Association (JWPA)* 4: สารนี้ใช้สำหรับอัตราการกำจัด 80% ตามมาตรฐานการทดสอบจำเพาะ (มาตรฐาน JWPAS B) ที่กำหนดโดย Japan Water Purifier Association (JWPA) ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพการกรองน้ำ* 5: อาจมีระยะเวลาสั้นกว่านี้อย่างมากตามปริมาตรของน้ำที่ใช้ คุณภาพน้ำ และแรงดันน้ำ