ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง 2 ประตู NR-BX471CPST รุ่นประตูเหล็กกล้า

รูปของ ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง 2 ประตู NR-BX471CPST รุ่นประตูเหล็กกล้า