พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของNR-BZ600 ความจุ 19.7 คิว / 558 ลิตร

NR-BZ600 ความจุ 19.7 คิว / 558 ลิตร

SPECIFICATIONS Capacity (TIS 2186-2547) Total 558.0 L
Refrigerator Compartment (PC) 399.0 L
Freezer Compartment (FC) 159.0 L
Vegetable Compartment (VC) 48.0 L (Water Volume)
Product Dimensions (WxDxH) 805.0 x 788.5 x 1846.5 mm
Defrost Type Automatic Defrost
Standard / Regulation TIS 2214-2548 (Safety), TIS 2186-2547 (Energy) / EGAT
Energy Consumption 275 kWh/Year
Energy Level Level 5
Net Weight 84 Kg
Gross Weight 93 Kg
Voltage 220 V
Hertz 50 Hz
Number of Doors 2
Door Color S: Shining Silver, K: Glass Look Black
REFRIGERATOR COMPARTMENT (PC) Crisper (Vegetable Case) Yes
Extra Cool Zone Yes
Free Rack (Door Shelf) Yes
Egg Tray Yes
LED Room Light Yes
Adjustable Tray Yes
FREEZER COMPARTMENT (FC) Twist Ice Tray Yes
Ice Box Yes
Freezer Case (Ag Meat Box) Yes
Free Rack (Door Shelf) Yes
Glass Tray (Tempered Glass) Yes
OTHERS ECONAVI Yes
Control Panel Inside refrigerator compartment
Front Grill (Cover Leg) Yes
Compressor Inverter
Quick freezing Yes
Refrigerant R600a
Urethane Insulation Cyclopentane Yes
Door Alarm Yes
Fresh & Clean Yes
Ag clean (Anti Bacterial & Deodorizer) Yes
Fresh Safe Yes

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม