ตู้เย็นแบบช่องฟรีซอยู่ด้านบน 2 ประตู
NR-TZ601BPKT

รูปของ ตู้เย็นแบบช่องฟรีซอยู่ด้านบน 2 ประตู <br>NR-TZ601BPKT