พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

การใช้งาน TV Anytime/ TV Anywhere (วิธีการตั้งค่า)


lm_1_3_lc_1_150401

วิธีการตั้งค่า Smart VIERA TV

1

lc_02_1_150401

เข้าที่ Menu บนรีโมทของคุณ จากนั้นกดเลือก “เครือข่าย / Network”

2

lc_02_2_150401

เลือก การตั้งค่า TV Anytime / TV Anytime Setting

3

lc_02_3_150401

เลือก “เปิด / on”

4

lc_03_1_150401

เลือนลงมาที่ “เปิดเครื่องด้วย Swipe & Share / Powered On by Swipe & Share” จากนั้นเลือก “เปิด / on”

5

lc_03_2_150401

หากคุณได้รับข้อความนี้ กรุณาอ่านและกดตกลงเพื่อยอมรับ


lm_1_3_lc_7_150401

การเตรียมพร้อมสำหรับแอพ Panasonic Media Center

lc_08_1_150401

หากคุณมี Panasonic ID แล้ว แตะที่ “Login” หากคุณไม่มี
Panasonic ID เลือก “Create new account”

lc_08_2_150401

เลือกอุปกรณ์จาก อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ และแตะที่ “Next”


lm_1_3_lc_9_150401

หากตรวจไม่พบอุปกรณ์ใด...

●อุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ของโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ได้รับการยืนยันและมีการตั้งค่าไว้แล้ว
●สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายบ้านเดียวกันเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ

lm_1_3_lc_10_150401


*1 Operating environment:
- iPhone, iPod touch, iPad, or iPad mini with iOS 7 or later
- Android devices with Android 4.0.3 or later
*2 Please refer to the operating instructions of the device being used for the procedure to connect the device to the home network.

ด้านบนสุดของหน้า

กลับไปหน้าแรก

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม