พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

การใช้งาน TV Anytime/ TV Anywhere (คำถามและคำตอบ)


lm_1_4_lc_1_150401

TV Anywhere ด้วยแอพ Panasonic Media Center

คำถามและคำตอบ


สำหรับ iOS

lm_1_4_lc_2_150401

คำถาม 1 แอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีหรือไม่

คำตอบ 1 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้มาใช้งานได้ฟรีผ่านแอพสโตร์ ทั้งนี้คุณจะต้องสมัคร Panasonic ID ก่อนเพื่อการใช้งาน


คำถาม 2 อุปกรณ์ใดที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำตอบ 2 iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ที่ใช้งาน iOS 7 หรือใหม่กว่า


คำถาม 3 สามารถรับชมรายการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center ได้หรือไม่

คำตอบ 3 ได้ โดยการรับชมผ่านเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน (WiFi)


คำถาม 4 มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ (iPhone, iPod touch, iPad และ iPad mini) ที่สามารถลงทะเบียนกับโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic หรือไม่

คำตอบ 4 ไม่มี ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน


คำถาม 5 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ สมาร์ท ดีไวซ์ กับ สมาร์ท เวียร่า ทีวี พร้อมกันได้สูงสุดกี่เครื่อง

คำตอบ 5 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ สมาร์ท ดีไวซ์ กับ สมาร์ท เวียร่า ทีวี ได้แบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น


คำถาม 6 Panasonic Media Center ไม่สามารถหาโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ที่ฉันใช้งานอยู่ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 6 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

1. โทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกันกับที่ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ของคุณเชื่อมต่ออยู่ กรุณาเชื่อมต่อ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini และ โทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic เข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
2. เราท์เตอร์ไร้สายของคุณอาจหยุดการให้ชุด IP แก้ไขได้โดยการปิดใช้งานฟังก์ชั่น snooping กรุณาอ้างอิงจากคู่มือเจ้าของของเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ
3. Panasonic Media Center ไม่รองรับฟังก์ชั่นพร็อกซี่ หากการตั้งค่าเครือข่าย iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ของคุณใช้พร็อกซี่ กรุณาลบการตั้งค่าพร็อกซี่
4. โทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณไม่รองรับการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งหรือการบันทึกภาพจากระยะไกล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม 7 ฉันจะตรวจสอบว่าโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายบ้านหรือไม่ ได้อย่างไร

คำตอบ 7 กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic และการตั้งค่า LAN ไร้สายของ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini และให้แน่ใจว่าที่อยู่เกตเวย์ทั้งหมด (เช่น ที่อยู่ LAN ของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย) ตรงกัน


คำถาม 8 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ VIERA จากภายนอก ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 8 กรุณาแน่ใจว่า “เมนู -> เครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime -> TV Anywhere/TV Anytime” ตั้งไว้ที่ “On” และ “เมนู -> เครือข่าย -> สถานะเครือข่าย” แสดง “การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จ”


คำถาม 9 ไม่พบบางรายการที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกหรือข้อมูลช่องไม่ตรงกับข้อมูลจริง ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 9 กรุณากด "ไอคอนรีโหลด" รายการที่บันทึกไว้และข้อมูลช่องจะถูกปรับปรุงให้ล่าสุดที่สุดบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic


คำถาม 10 ไม่สามารถเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPad หรือ iPod touch และข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้น ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 10 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

(เครื่องบันทึก Panasonic)
1. ในขณะที่คุณใช้งานบางฟังก์ชั่นของเครื่องบันทึก Panasonic การเล่นภาพบน iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini อาจไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งไม่สามารถทำได้บน iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini ในขณะที่คัดลอก แปลงไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ รับชมรายการสด รวมถึงการรับชมรายการย้อนหลัง เล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc™ การบริการเครือข่าย ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และฟังก์ชั่นในเมนูการตั้งค่าบนเครื่องบันทึก Panasonic และขอแจ้งเพิ่มเติมว่าการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งการถ่ายทอดสดไม่สามารถทำได้หากมีการบันทึกภาพ 2 รายการพร้อมกันบนเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณ) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากจบการใช้งานต่างๆ ข้างต้นบนเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณเรียบร้อยแล้ว

(โทรทัศน์ VIERA)
1. ในขณะที่ใช้งานบางฟังก์ชั่นของโทรทัศน์ VIERA อยู่ การเล่นภาพบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini อาจไม่สามารถกระทำได้
(เช่น การรับชมการแพร่ภาพ บันทึกภาพ ชมภาพยนตร์ โหมดหลายหน้าต่างและโหมด 3D) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้ง
หลังจากใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ขั้นต้นบนโทรทัศน์ VIERA ของคุณเรียบร้อยแล้ว
2. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการป้องกันการคัดลอกได้
3. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการจำกัดอายุผู้เข้าชมที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่นป้องกันเยาวชนบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าป้องกันเยาวชนเป็น "ไม่จำกัด" ที่เมนูการปรับตั้งในเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณ
4. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ
5. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะเครือข่าย

ด้านบนสุดของหน้า

กลับไปยังหน้าบนสุด


สำหรับแอนดรอยด์

lm_1_4_lc_5_150401

คำถาม 1 แอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีหรือไม่

คำตอบ 1 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้มาใช้งานได้ฟรีผ่าน กูเกิล เพลย์ ทั้งนี้คุณจะต้องสมัครPanasonic ID ก่อนเพื่อการใช้งาน


คำถาม 2 อุปกรณ์ใดที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำตอบ 2 อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มี Android เวอร์ชั่น 4.0.3 หรือใหม่กว่า


คำถาม 3 สามารถรับชมรายการต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center ได้หรือไม่

คำตอบ 3 ได้ โดยการรับชมผ่านเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน (WiFi)


คำถาม 4 มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่สามารถลงทะเบียนกับโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic หรือไม่

คำตอบ 4 ไม่มี ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน


คำถาม 5 ฉันสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ 5 มีเพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ในเวลาเดียวกัน


คำถาม 6 Panasonic Media Center ไม่สามารถหาโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ที่ฉันใช้งานอยู่ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 6 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ
1. โทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกันกับที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณและโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic เข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
2. เราท์เตอร์ไร้สายของคุณอาจหยุดการให้ชุด IP แก้ไขได้โดยการปิดใช้งานฟังก์ชั่น snooping กรุณาอ้างอิงจากคู่มือเจ้าของของเราท์เตอร์ไร้สายของคุณ
3. Panasonic Media Center ไม่รองรับฟังก์ชั่นพร็อกซี่ หากการตั้งค่าเครือข่ายอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณใช้พร็อกซี่ กรุณาลบการตั้งค่าพร็อกซี่
4. โทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณไม่รองรับการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งหรือการบันทึกภาพจากระยะไกล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม 7 ฉันจะตรวจสอบว่าโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายบ้านหรือไม่ ได้อย่างไร

คำตอบ 7 กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic และการตั้งค่า LAN ไร้สายของอุปกรณ์แอนดรอยด์และให้แน่ใจว่าที่อยู่เกตเวย์ทั้งหมด (เช่น ที่อยู่ LAN ของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย) ตรงกัน


คำถาม 8 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ VIERA จากภายนอก ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 8 กรุณาแน่ใจว่า “เมนู -> เครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime -> TV Anywhere/TV Anytime” ตั้งไว้ที่ “On” และ “เมนู -> เครือข่าย -> สถานะเครือข่าย” แสดง “การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จ”


คำถาม 9 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก Panasonic จากภายนอก ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 9 กรุณาตรวจสอบ “สถานะ” บนหน้าจอ “การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก” ของเครื่องบันทึก Panasonic (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก)
หาก “สถานะ” เป็น “ไม่ได้เชื่อมต่ิอ” กรุณาตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายของ เครื่องบันทึก Panasonic อีกครั้ง (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่ายแบบง่าย)
หาก “สถานะ” เป็น “เชื่อมต่ิอแล้ว” กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของเราท์เตอร์และเปิดใช้งานการตั้งค่า UPnP ของเราท์เตอร์ของคุณด้วยตนเอง


คำถาม 10 ไม่พบบางรายการที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกหรือข้อมูลช่องไม่ตรงกับข้อมูลจริง ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 10 กรุณากด "ไอคอนรีโหลด" รายการที่บันทึกไว้และข้อมูลช่องจะถูกปรับปรุงให้ล่าสุดที่สุดบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic


คำถาม 11 ไม่สามารถเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์และข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้น ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ 11 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

(โทรทัศน์ VIERA)
1. ในขณะที่ใช้งานบางฟังก์ชั่นของโทรทัศน์ VIERA อยู่ การเล่นภาพบนอุปกรณ์แอนดรอยด์อาจไม่สามารถกระทำได้ (เช่น การรับชมการแพร่ภาพ บันทึกภาพ ชมภาพยนตร์ โหมดหลายหน้าต่างและโหมด 3D) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ขั้นต้นบนโทรทัศน์ VIERA ของคุณเรียบร้อยแล้ว
2. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการป้องกันการคัดลอกได้
3. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการจำกัดอายุผู้เข้าชมที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่นป้องกันเยาวชนบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าป้องกันเยาวชนเป็น "ไม่จำกัด" ที่เมนูการปรับตั้งในเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณ
4. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของโทรทัศน์ VIERA หรือเครื่องบันทึก Panasonic ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ
5. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะเครือข่าย

คำถาม 12 คุณจะรีสตาร์ตแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center ได้อย่างไร

คำตอบ 12
1. เลือก “แอพ” หรือ “แอพพลิเคชั่น” จากแอพพลิเคชั่นการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ

2. เลือกแท็บ “ทั้งหมด”

3. เลือก “media center” จากรายการแอพพลิเคชั่นและกดบังคับปิดเพื่อยกเลิกการใช้งานแอพพลิเคชั่น

4. รีสตาร์ตแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำถาม 13 การแสดงผลของอุปกรณ์แอนดรอยด์ย้อนไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอเข้าสู่ระบบหลังจากทำการเข้าสู่ระบบ

คำตอบ 13 เบราเซอร์อุปกรณ์แอนดรอยด์ของท่านอาจมีปัญหา
กรุณาลองเข้าสู่เว็บไซต์ (https://rec.panasonic.com/pid/home) โดยใช้เบราเซอร์อื่น
*เว็บไซต์นี้รองรับเฉพาะการบันทึกรายการโทรทัศน์เท่านั้น ไม่สามารถชมรายการโทรทัศน์ได้

ด้านบนสุดของหน้า

กลับไปยังหน้าบนสุด

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม