เล่นและบันทึกเนื้อหาที่หลากหลาย

เล่นและบันทึกเนื้อหาที่หลากหลาย

เฉพาะรุ่นที่มี "Smart VIERA Remote App2" จะรองรับฟังก์ชันนี้

Swipe & Share 2.0

ทีวีที่เริ่มต้นด้วยหน้าจอส่วนตัวของคุณเอง

ด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตกับทีวี คุณจะสามารถแชร์เนื้อหาอย่างอิสระและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

*ต้องใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย

Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video