เพลิดเพลินได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีระบบคลาวด์

เพลิดเพลินได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีระบบคลาวด์

มีการเชื่อมโยงฟังก์ชันเครือข่ายแบบคลาวด์กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานในมิติใหม่ด้วยหน้าจอ Life+

เพลิดเพลินได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีระบบคลาวด์