พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

การใช้งาน TV Anytime/ TV Anywhere (คำถามและคำตอบ)


TV Anywhere พร้อมด้วยแอพ Panasonic Media Center

คำถามและคำตอบ


สำหรับ iOS

คำถามข้อ 1 แอพพลิเคชั่นนี้ใช้งานฟรีหรือมีค่าใช้จ่าย

คำตอบข้อ 1 แน่นอน ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม จะต้องสร้าง Panasonic ID (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อใช้งาน Media Center


คำถามข้อ 2 อุปกรณ์ใดที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำตอบข้อ 2 iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ที่ใช้งาน iOS 7 หรือใหม่กว่า


คำถามข้อ 3 เป็นไปได้หรือไม่หากใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อการรับชมภายในบ้าน

คำตอบข้อ 3 เป็นไปได้ การรับชมในบ้านสามารถใช้งานได้ผ่าน LAN ไร้สาย (Wi-Fi) ของเครือข่ายบ้าน


คำถามข้อ 4 มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ (iPhone, iPod touch, iPad และ iPad mini) ที่สามารถลงทะเบียนกับทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคหรือไม่

คำตอบข้อ 4 ไม่มี ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน


คำถามข้อ 5 ฉันสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบข้อ 5 มีเพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคได้ในเวลาเดียวกัน


คำถามข้อ 6 Panasonic Media Center ไม่พบทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคที่ฉันใช้งานอยู่ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 6 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

1. ทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกันกับที่ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ของคุณเชื่อมต่ออยู่ กรุณาเชื่อมต่อ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini และ ทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
2. เราเตอร์ไร้สายของคุณอาจหยุดการให้ชุด IP แก้ไขได้โดยการปิดใช้งานฟังก์ชั่น snooping กรุณาอ้างอิงจากคู่มือของเราเตอร์ไร้สายของคุณ
3. Panasonic Media Center ไม่รองรับฟังก์ชั่นพร็อกซี่ หากการตั้งค่าเครือข่าย iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ของคุณใช้พร็อกซี่ กรุณาลบการตั้งค่าพร็อกซี่
4. ทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคของคุณไม่รองรับการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งหรือการบันทึกภาพจากระยะไกล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามข้อ 7 ฉันจะตรวจสอบว่าทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคและสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายบ้านหรือไม่ ได้อย่างไร

คำตอบข้อ 7 กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคและการตั้งค่า LAN ไร้สายของ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini และให้แน่ใจว่าที่อยู่เกตเวย์ทั้งหมด (เช่น ที่อยู่ LAN ของเราเตอร์ LAN ไร้สาย) ตรงกัน


คำถามข้อ 8 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีจากภายนอกได้ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 8 กรุณาแน่ใจว่า “เมนู -> เครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime -> TV Anywhere/TV Anytime” ตั้งไว้ที่ “เปิด” และ “เมนู -> เครือข่าย -> สถานะเครือข่าย” แสดง “การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จ”


คำถามข้อ 9 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก Panasonic จากภานอก ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 9 กรุณาตรวจสอบ “สถานะ” บนหน้าจอ “การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก” ของเครื่องบันทึกพานาโซนิค (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก) หาก “สถานะ” เป็น “ไม่ได้เชื่อมต่อ” กรุณาตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายของ เครื่องบันทึกของพานาโซนิคอีกครั้ง (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่ายแบบง่าย) หาก “สถานะ” เป็น “เชื่อมต่อแล้ว” กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของเราเตอร์และเปิดใช้งานการตั้งค่า UPnP ของเราเตอร์ของคุณด้วยตนเอง


คำถามข้อ 10 ไม่พบบางรายการที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกหรือข้อมูลช่องไม่ตรงกับข้อมูลจริง ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 10 กรุณากด "ไอคอนรีโหลด" รายการที่บันทึกไว้และข้อมูลช่องจะถูกปรับปรุงให้ล่าสุดที่สุดบนทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิค


คำถามข้อ 11 ไม่สามารถเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPad หรือ iPod touch และข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้น ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 11 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

(เครื่องบันทึกของพานาโซนิค)
1. ในขณะที่คุณใช้งานบางฟังก์ชั่นของเครื่องบันทึกพานาโซนิค การเล่นภาพบน iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini อาจไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งไม่สามารถทำได้บน iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini ในขณะที่คัดลอก แปลงไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ หยุดภาพทีวีสด เล่นภาพทีวีสดถอยหลัง เล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc™ การบริการเครือข่าย ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และฟังก์ชั่นในเมนูการตั้งค่าบนเครื่องบันทึกของพานาโซนิคและขอแจ้งเพิ่มเติมว่าการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งการถ่ายทอดสดไม่สามารถทำได้หากมีการบันทึกภาพ 2 รายการพร้อมกันบนเครื่องบันทึก พานาโซนิคของคุณ) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากจบการใช้งานต่างๆ ข้างต้นบนเครื่องบันทึกพานาโซนิคของคุณเรียบร้อยแล้ว
(ทีวี)
1. ในขณะที่ใช้งานบางฟังก์ชั่นของทีวีอยู่ การเล่นภาพบนอุปกรณ์ iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini อาจไม่สามารถกระทำได้ (เช่น การรับชมการแพร่ภาพ บันทึกภาพ ชมภาพยนตร์ โหมดหลายหน้าต่างและโหมด 3D) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ขั้นต้นบนทีวีของคุณเรียบร้อยแล้ว
2. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการป้องกันการคัดลอกได้
3. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการจำกัดอายุผู้เข้าชมที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่นป้องกันเยาวชนบนทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิค ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าป้องกันเยาวชนเป็น "ไม่จำกัด" ที่เมนูการปรับตั้งในเมนูการตั้งค่าบนทีวีหรือเครื่องบันทึกพานาโซนิคของคุณ
4. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ
5. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบน iPhone, iPod touch, iPad หรือ iPad mini ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะเครือข่าย

Page top

Back to the Top Page


สำหรับ Android

lm_1_4_lc_5_150401

คำถามข้อ 1 แอพพลิเคชั่นนี้ใช้งานฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายe

คำตอบข้อ 1 แน่นอน ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม จะต้องสร้าง Panasonic ID (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อใช้งาน Media Center


คำถามข้อ 2 อุปกรณ์ใดที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำตอบข้อ 2 อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มี Android เวอร์ชั่น 4.0.3 หรือใหม่กว่า


คำถามข้อ 3 เป็นไปได้หรือไม่หากใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อการรับชมภายในบ้าน

คำตอบข้อ 3 เป็นไปได้ การรับชมในบ้านสามารถใช้งานได้ผ่าน LAN ไร้สาย (Wi-Fi) ของเครือข่ายบ้าน


คำถามข้อ 4 มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์แอนดรอยด์ที่สามารถลงทะเบียนกับทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคหรือไม่

คำตอบข้อ 4 ไม่มี ไม่มีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อการใช้งาน


คคำถามข้อ 5 ฉันสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบข้อ 5 มีเพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคได้ในเวลาเดียวกัน


คำถามข้อ 6 Panasonic Media Center ไม่สามารถหาทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคที่ฉันใช้งานอยู่ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 6 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ


1. ทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคของคุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกันกับที่อุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณและทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคเข้ากับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
2. เราเตอร์ไร้สายของคุณอาจหยุดการให้ชุด IP แก้ไขได้โดยการปิดใช้งานฟังก์ชั่น snooping กรุณาอ้างอิงจากคู่มือเจ้าของของเราเตอร์ไร้สายของคุณ
3. Panasonic Media Center ไม่รองรับฟังก์ชั่นพร็อกซี่ หากการตั้งค่าเครือข่ายอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณใช้พร็อกซี่ กรุณาลบการตั้งค่าพร็อกซี่
4. ทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคของคุณไม่รองรับการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งหรือการบันทึกภาพจากระยะไกล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามข้อ 7 ฉันจะตรวจสอบว่าทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคและสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับเครือข่ายบ้านหรือไม่ ได้อย่างไร

คำตอบข้อ 7 กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคและการตั้งค่า LAN ไร้สายของอุปกรณ์แอนดรอยด์และให้แน่ใจว่าที่อยู่เกตเวย์ทั้งหมด (เช่น ที่อยู่ LAN ของเราเตอร์ LAN ไร้สาย) ตรงกัน


คำถามข้อ 8 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีจากภายนอกได้ ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 8 กรุณาแน่ใจว่า “เมนู -> เครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime -> TV Anywhere/TV Anytime” ตั้งไว้ที่ “เปิด” และ “เมนู -> เครือข่าย -> สถานะเครือข่าย” แสดง “การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำเร็จ”


คำถามข้อ 9 Panasonic Media Center ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก Panasonic จากภานอก ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 9 กรุณาตรวจสอบ “สถานะ” บนหน้าจอ “การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก” ของเครื่องบันทึกของพานาโซนิค (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่าย -> การตั้งค่า TV Anywhere/การตั้งค่า TV Anytime/การชมระยะไกลและการตั้งค่าการบันทึก)
หาก “สถานะ” เป็น “ไม่ได้เชื่อมต่อ” กรุณาตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายของ เครื่องบันทึกของพานาโซนิคอีกครั้ง (เมนูฟังก์ชั่น -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าเบื้องต้น -> เครือข่าย -> การตั้งค่าเครือข่ายแบบง่าย)
หาก “สถานะ” เป็น “เชื่อมต่อแล้ว” กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของเราเตอร์และเปิดใช้งานการตั้งค่า UPnP ของเราเตอร์ของคุณด้วยตนเอง


คำถามข้อ 10 ไม่พบบางรายการที่บันทึกไว้ในรายการบันทึกหรือข้อมูลช่องไม่ตรงกับข้อมูลจริง ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 10 กรุณากด "ไอคอนรีโหลด" รายการที่บันทึกไว้และข้อมูลช่องจะถูกปรับปรุงให้ล่าสุดที่สุดบนทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิค


คำถามข้อ 11 ไม่สามารถเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์และข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้น ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

คำตอบข้อ 11 มีสาเหตุที่เป็นได้หลายประการ

(เครื่องบันทึกของพานาโซนิค)
1. ในขณะที่ใช้งานบางฟังก์ชั่นของเครื่องบันทึกของพานาโซนิคอยู่ การเล่นภาพบนอุปกรณ์แอนดรอยด์อาจไม่สามารถกระทำได้ (เช่น การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งไม่สามารถทำได้บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ในขณะที่คัดลอก แปลงไฟล์ เข้ารหัสไฟล์ หยุดภาพโทรทัศน์สด เล่นภาพโทรทัศน์สดถอยหลัง เล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc™ การบริการเครือข่าย ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และฟังก์ชั่นในเมนูการตั้งค่าบนเครื่องบันทึกของพานาโซนิค และขอแจ้งเพิ่มเติมว่าการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งการถ่ายทอดสดไม่สามารถทำได้หากมีการบันทึกภาพ 2 รายการพร้อมกันบนเครื่องบันทึกพานาโซนิคของคุณ) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากจบการใช้งานต่างๆ ข้างต้นบนเครื่องบันทึก Panasonic ของคุณเรียบร้อยแล้ว
(ทีวี)
1. ในขณะที่ใช้งานบางฟังก์ชั่นของทีวีอยู่ การเล่นภาพบนอุปกรณ์แอนดรอยด์อาจไม่สามารถกระทำได้ (เช่น การรับชมการแพร่ภาพ บันทึกภาพ ชมภาพยนตร์ โหมดหลายหน้าต่างและโหมด 3D) ลองทำการเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งอีกครั้งหลังจากใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ขั้นต้นบนทีวีของคุณเรียบร้อยแล้ว
2. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการป้องกันการคัดลอกได้
3. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถเล่นภาพรายการที่มีการจำกัดอายุผู้เข้าชมที่สูงกว่าที่ตั้งไว้ในฟังก์ชั่นป้องกันเยาวชนบนทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิค ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าป้องกันเยาวชนเป็น "ไม่จำกัด" ที่เมนูการปรับตั้งในเมนูการตั้งค่าบนทีวีหรือเครื่องบันทึกพานาโซนิคของคุณ
4. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของทีวีหรือเครื่องบันทึกของพานาโซนิคไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ
5. การเล่นภาพแบบสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ไม่สามารถกระทำได้หากสถานะสัญญาณของเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ไม่ดี ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะเครือข่าย

คำถามข้อ 12 คุณจะรีสตาร์ทแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center ได้อย่างไร

คำตอบข้อ 12

        1. เลือก “แอพ” หรือ “แอพพลิเคชั่น” จากแอพพลิเคชั่นการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ

   2. เลือกแท็บ “ทั้งหมด”

   3. เลือก “media center” จากรายการแอพพลิเคชั่นและกดบังคับปิดเพื่อยกเลิกการใช้งานแอพพลิเคชั่น

   4. รีสตาร์ทแอพพลิเคชั่น Panasonic Media Center

คำถามข้อ 13 การแสดงผลของอุปกรณ์แอนดรอยด์ย้อนไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอเข้าสู่ระบบหลังจากทำการเข้าสู่ระบบ

คำตอบข้อ 13 บราวเซอร์อุปกรณ์แอนดรอยด์ของท่านอาจมีปัญหา
กรุณาลองเข้าสู่เว็บไซต์ (https://rec.panasonic.com/pid/home) โดยใช้บราวเซอร์อื่น
*เว็บไซต์นี้รองรับเฉพาะการบันทึกรายการทีวีเท่านั้น ไม่สามารถชมรายการทีวีได้

หน้าบนสุด

กลับไปยังหน้าบนสุด

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม