LED TV VIERA TH-50A410

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

TH-50A410

ที่สุดด้านคุณภาพของภาพที่มาพร้อมดีไซน์ที่ลงตัว

รุ่นพื้นฐานพร้อมแผง IPS ในดีไซน์ที่เพรียวบางและมีสไตล์

TH-50A410

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

LED TV VIERA TH-50A410
ขนาด:
50"
42"
32"
IPS LED แผงสว่างพิเศษ
เครื่องเล่นสื่อ
ดีไซน์ขอบจอเพรียวบาง