LED TV TH-75FX750T

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

TH-75FX750T

Premium Picture Quality With ‘Art & Interior’ Design

เทคโนโลยี 4K PRO HDR ของ Panasonic ทำให้มั่นใจได้ว่าภาพทุกภาพจะถ่ายทอดจินตนาการของผู้ผลิตภาพยนตร์ได้อย่างแม่นยำ ด้วยดีไซน์ที่มากกว่าคำว่าหรูหรา FX750 เติมเต็มทุกห้องให้สวยงามยิ่งขึ้น

close
^

คุณสมบัติ