NT-GT1W (ความจุ 9 ลิตร / กำลังไฟ 1,200 วัตต์)

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NT-GT1W (ความจุ 9 ลิตร / กำลังไฟ 1,200 วัตต์)

NT-GT1W

เตาอบ จะปิ้งหรืออบครบครันในเครื่องเดียว

• ปรับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ
• ปรุงอาหารได้หลากหลาย

 

NT-GT1W

ปิด

คุณสมบัติ

ปรับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ


สามารถปรับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ ตั้งแต่ ระดับต่ำ , ระดับกลาง , ระดับสูง และ สำหรับการปิ้งขนมปังตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1-15 นาทีระบบกริ่งเตือน


มีระบบกริ่งเตือนเมื่อปรุงอาหารเสร็จปรุงอาหารได้หลากหลาย


ขนมปังปิ้ง , ขนมปังเนยก้อน , พิซซ่า , นักเก็ตแช่แข็ง , มันฝรั่งอบ , คุ้กกี้อุปกรณ์เสริม ตะแกรง และ ถาดอบ

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

for NT-GT1W (ความจุ 9 ลิตร / กำลังไฟ 1,200 วัตต์)