SR-10FG

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

SR-10FG

หม้อหุงข้าวฝากระจกแก้วใส หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด

• ขนาด 1.0 ลิตร
• ฝาแก้วใส มองเห็นอาหารด้านใน
• หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด ช่วยให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อ
• ระบบไมโครสวิตซ์ วางหม้อไม่สนิทสวิตซ์หุงจะไม่ทำงาน
• ระบบเทอร์มอลฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• สัญญาณไฟ แสดงการทำงานตั้งแต่เริ่มหุงจนข้าวสุก
• เส้นบอกระดับน้ำในหม้อในชัดเจนทั้ง 2 ด้าน ให้ความสะดวกในการเติมน้ำ

SR-10FG

ปิด

ข้อมูลจำเพาะ

SR-10FG
หม้อชั้นในเคลือบสารกันติด
ตัวเครื่องออกแบบใหม่
ฝาแก้วใส
สามารถมองเห็นอาหารด้านใน