฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของSR-972F (7.2 ลิตร) เคลือบเทฟลอน ข้าวไม่ติดหม้อ

SR-972F (7.2 ลิตร) เคลือบเทฟลอน ข้าวไม่ติดหม้อ

ข้อมูลทั่วไป กำลังไฟ (วัตต์) หุงอัตโนมัติ 2500
อุ่นอัตโนมัติ 47
จำนวนผู้รับประทาน 26-28
ขนาด (มม.) กxลxส 471 x 548 x 358
น้ำหนัก (กก.) 10.1
สี ขาว