พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

FR1 เครื่องซักผ้า - แสดงข้อผิดพลาด - U81: ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเราเตอร์

การแสดงข้อผิดพลาด

U81

U81: ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเราเตอร์

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับเราเตอร์ไวเลสแลนได้ ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

・ เราเตอร์ไม่ได้เปิดอยู่ 
    ⇒ เปิดเราเตอร์

・ ระยะห่างระหว่างเราเตอร์กับเครื่องซักผ้าไกลเกินไป
    ⇒ ขยับเราเตอร์เข้ามาใกล้มากขึ้น

・ มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟ อยู่บริเวณใกล้เคียง
    ⇒ รักษาระยะห่างที่เหมาะสม
    ⇒ หยุดใช้อุปกรณ์หรือรอสักครู่แล้วลองอีกครั้ง

・ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์หลายเครื่อง
    ⇒ ปิดสวิตช์อุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้งาน

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม