พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Panasonic

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Panasonic

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ[วันที่ 15 มิถุนายน 2022]

Panasonic มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเราจะใช้งาน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) อย่างยุติธรรม ถูกกฎหมาย และปลอดภัย รวมถึงปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2016/679 ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่เรา “ประมวลผล” (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ที่คุณมอบให้เราหรือที่เรารวบรวมผ่านการใช้งาน [Panasonic SmartApp+] ของคุณ (เรียกโดยรวมว่า “บริการ” ของเรา) หรือเมื่อคุณมีส่วนร่วมกับเราบนโซเชียลมีเดียหรือโต้ตอบกับเรา นอกจากนี้ยังมีการใช้งานข้อมูลดังกล่าว หากมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างชัดแจ้งผ่านลิงก์หรือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีความจำเป็นต้องใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ๆ (เช่น สำหรับเว็บไซต์หรือพอร์ทัลที่เฉพาะเจาะจง) Panasonic จะจัดหาประกาศความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงให้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเสริมของประกาศความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแทนที่ประกาศใด ๆ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเรารวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กระบวนการ”) เราดำเนินการอย่างไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด และกฎหมายขั้นพื้นฐานของเรามีอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง และวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราได้หากคุณต้องการใช้สิทธิ์หรือมีข้อร้องเรียน
หากคุณเคยเดินทางมาที่ประเทศไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ หรือกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศไทยในอนาคต จะมีการบังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (PDPA) ในประเทศไทย ตรวจสอบภาคผนวกที่ลิงก์ต่อไปนี้

[ลิงก์เอกสารแนบท้ายสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย]
โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา:

> 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
> 2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?
> 3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับคุณและด้วยวิธีการใด?
> 4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร (วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมาย)?
> 5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครทราบบ้าง?
> 6. เราดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย?
> 7. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณมี

> สิทธิ์ของคุณคืออะไร?
> สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
> การใช้สิทธิ์ของคุณ
> ข้อร้องเรียน

> 8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
> 9. การเก็บรักษาข้อมูล – เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?
> 10. ลิงก์ของบุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์บนบริการของเรา
> 11. คุกกี้
> 12. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
> 13. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
> 14. ติดต่อเรา

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ออกโดย Panasonic Corporation [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan] ในนามของเราและกลุ่มบริษัท Panasonic กลุ่มบริษัท Panasonic ประกอบด้วย Panasonic Corporation โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคะโดมะ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครืออีกหลายแห่งซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ที่นี่
http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu 

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเรากล่าวถึง “Panasonic”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของผู้ควบคุมร่วม) ในกลุ่ม Panasonic ที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ จะหมายถึง [Panasonic Corporation บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและโซลูชั่นเพื่อการดำเนินการชีวิต] ในกรณีที่บริษัท Panasonic หลายแห่งรับผิดชอบร่วมกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณกับบริษัทที่ออกประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เมื่อเรารวมข้อมูลอื่น ๆ (กล่าวคือข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของบุคคลด้วยตัวมันเอง) กับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับคุณและด้วยวิธีการใด?

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเว็บไซต์นี้/บริการของเรา ดูหัวข้อ 4 ที่ด้านล่าง และตัวเลือกคุกกี้ของคุณ ดูหัวข้อ 11 ที่ด้านล่าง Panasonic
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยใช้วิธีการและช่องทางที่กำหนดไว้ในตารางดังกล่าวด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

วิธีการที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ”: อีเมล ข้อความแชท

จากคุณโดยตรง หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับเรา

“ข้อมูลระบุตัวตน”: รวมถึงชื่อ นามสกุล วันเกิด ภูมิภาค และชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลระบุตัวตนที่
คล้ายคลึงกัน

From you directly, if you choose to share this information with us.

“ข้อมูลตำแหน่ง”: เช่น สัญญาณ GPS
ของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับจุด
เชื่อมต่อ WiFi และเสาสัญญาณในบริเวณใกล้เคียงที่อาจส่งถึงเราเมื่อคุณใช้บริการบางอย่าง 

โดยอัตโนมัติผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันของเรา 

“ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร”:
รวมถึงการกำหนดลักษณะทางการตลาดและการสื่อสารของคุณ
เช่น การตั้งค่าภาษา นอกจากนี้ เรายังติดตามเมื่อคุณได้รับและอ่านการสื่อสารทางการตลาดจาก
เรา ข้อมูลใดที่เราใช้เพื่อปรับปรุงบริการด้านการตลาดของเรา เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแก่
คุณ และปรับปรุงคุณภาพของสื่อการตลาดของเรา 

โดยอัตโนมัติ
ผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
หากคุณยินยอมให้เราใช้งานล่วงหน้า โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ 11 ด้านล่าง

“ข้อมูลผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน”:
รวมถึงรุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ หมายเลข IMEI ที่อยู่ MAC
ของอินเทอร์เฟซเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้โดยอุปกรณ์ ข้อมูล
เครือข่ายมือถือ ระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ การตั้งค่า
โซนเวลา ที่อยู่ IP รายละเอียดระบบปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่
คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ

โดยอัตโนมัติผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันของเรา

“ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน”:
รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้/บริการของ
เรา เช่น เวลาและระยะเวลาในการใช้งานของคุณ รหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เว็บไซต์อ้างอิง
ของคุณ ลิงก์ที่คุณคลิก การค้นหาที่คุณดำเนินการ การกระทำของคุณ หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชม
ประวัติการท่องเว็บของคุณ รูปแบบการใช้งานและข้อมูลจากแบบฟอร์มที่คุณกรอก

โดยอัตโนมัติ
ผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือ
แอปพลิเคชันของเรา
หากคุณยินยอมให้เราใช้งานล่วงหน้า โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ 11 ด้านล่าง

“ข้อมูลการทำธุรกรรม”:
รวมถึงผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ หมายเลขรุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง

จากคุณโดยตรง หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับเรา

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร (วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมาย)?

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทของกิจกรรมและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง และปฏิบัติตามกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้: 

- การปฏิบัติตามสัญญา :
ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำสัญญาที่เรากำลังจะจัดทำขึ้นหรือได้จัดทำขึ้นร่วมกับคุณในฐานะคู่สัญญา หรือ (ตามคำขอของคุณ) ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญาดังกล่าว (มาตรา 6(1)(b) ใน GDPR)

- ภาระผูกพันตามกฎหมาย :
ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับเรา (มาตรา 6(1)(c) ใน GDPR)

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย :
Wในกรณีที่เราดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ลดทอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคุณ (มาตรา 6(1)(f) ใน GDPR) เราประเมินผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และปรับผลประโยชน์ดังกล่าวให้สมดุลกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ในกรณีที่เราดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลดังกล่าวได้ตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน GDPR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ของเราหรือการทดสอบการปรับความสมดุลของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ด้านล่าง

- ความยินยอม :
ในกรณีที่เราต้องการความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมแยกต่างหาก (6(1)(a) ใน GDPR) 

โปรดทราบว่า Panasonic จะไม่ตัดสินใจใด ๆ โดยอ้างอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีผลทางกฎหมายกับคุณ (มาตรา 22 ของ GDPR)

กิจกรรมและวัตถุประสงค์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายขั้นพื้นฐาน

จัดการเว็บไซต์นี้และบริการของเรา
เพื่อนำเสนอและบริการจัดการเว็บไซต์นี้และบริการของเราอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและบริการของเรา การทดสอบ การรายงาน และการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลระบุตัวตน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาระผูกพันทางกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน

ข้อมูลตำแหน่ง

การสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์
เมื่อคุณสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Panasonic เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อขอ Panasonic ID และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Panasonic

ข้อมูลระบุตัวตน

การปฏิบัติตามสัญญา
ความยินยอม

ข้อมูลการทำธุรกรรม

เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณบนกระดานข้อความและฟอรัม
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Panasonic บางเว็บไซต์มีกระดานข้อความ ฟอรัม กระดานข่าว ฟังก์ชันการแชท บล็อก และคุณสมบัติที่คล้ายกัน (“การโพสต์ในชุมชน”) ซึ่งคุณสามารถโพสต์ข้อมูล ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ได้

ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามสัญญา
ความยินยอม

ข้อมูลระบุตัวตน

ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน 

ให้บริการของเรา
เพื่อให้บริการของเราหรือนำเสนอคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ที่คุณร้องขอ รวมถึงการช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ทำร่วมกับคุณ (เช่น การรับประกันผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใด ๆ) การให้บริการด้านการสนับสนุนลูกค้า และการจัดการกับคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนอื่น ๆ ที่คุณอาจมี (เช่น การจัดการข้อร้องเรียน) ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลสำหรับพนักงาน 

ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามสัญญา
ความยินยอม

ข้อมูลระบุตัวตน

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การอัปเดต
เพื่อสื่อสารกับคุณ รวมถึงการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชี โปรไฟล์ หรือการ
ทำธุรกรรมของคุณกับเรา ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ ของคุณ และส่งประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายของเรา เช่น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้แก่คุณ

ข้อมูลระบุตัวตน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาระผูกพันทางกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การสนับสนุน
เพื่อดำเนินการและบริหารจัดการสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเหมาะสม รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสปอนเซอร์

ข้อมูลระบุตัวตน

การปฏิบัติตามสัญญา
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลการทำธุรกรรม

ส่งการสื่อสารทางการตลาด
ตามกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณบนบริการของเรา และการส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย เช่น จดหมายข่าว และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตร หากคุณติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลการขาย

ข้อมูลระบุตัวตน

การปฏิบัติตามสัญญา
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน

ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน

การปรับปรุงบริการและการสำรวจ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ คำแนะนำ โฆษณา และการสื่อสารอื่น ๆ ของ Panasonic ทั้งรายการใหม่และรายการเดิมที่มีอยู่แล้ว และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบของคุณ รวมถึงการขอความคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการทำแบบสำรวจ ซึ่งรวมถึงการสร้างสถิติแบบผลรวมโดยไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา

ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลระบุตัวตน

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การปฏิบัติตามข้อบังคับและการดำเนินการทางกฎหมาย
รับรองการบริหารจัดการ การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด ตลอดจนนโยบายและการประมวลผลภายในของ Panasonic รวมถึงการบังคับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายและการป้องกันในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจ

ภาระผูกพันทางกฎหมาย
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน

ข้อมูลการทำธุรกรรม

อื่น ๆ
เราใช้โมดูลในการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Google Analytics for Firebase Google Analytics และ Google Analytics for Firebase จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแอปพลิเคชันของเราโดยอัตโนมัติ และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการโมดูลที่เกี่ยวข้อง เช่น Google LLC ข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยผู้ให้บริการโมดูลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับอื่น ๆ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเมื่อเราใช้ Google Analytics และ Google Analytics for Firebase โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์
https://www.google.com/policies/privacy/partners/

ข้อมูลระบุตัวตน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาระผูกพันทางกฎหมาย
ความยินยอม

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน

ข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งาน

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครทราบบ้าง?

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจของพวกเขาเองโดยอิสระ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 4 โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในที่นี้:

I. Panasonic Corporation และบริษัทในเครือ
เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัท Panasonic เพื่อให้บริการที่คุณต้องการ หรือบริการ/ความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่คุณร้องขอ บริษัททุกแห่งภายในกลุ่ม Panasonic จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นที่อาจมีการแจ้งให้คุณทราบ และเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

II. ผู้ให้บริการ
เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบแก่เรา และช่วยเราในการจัดการกิจกรรมและบริการบางอย่างในนามของเรา และพวกเขาจะดำเนินการตามคำแนะนำของเราในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลเท่านั้น

III. บุคคลที่สามเมื่อกฎหมายกำหนดหรือเพื่อปกป้องธุรกิจและบริการของเรา
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง รวมถึงตามการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา (เช่น เพื่อป้องกันสแปมหรือความพยายามในการหลอกลวงผู้ใช้บริการของเรา) เพื่อดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของบริการของเรา (เช่น เพื่อป้องกันหรือหยุดการโจมตีระบบหรือเครือข่ายของเรา) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานของเราและผู้อื่นที่เราติดต่อด้วย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Panasonic รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือข้อตกลงใด ๆ ที่กำกับดูแลการใช้บริการของเรา

IV. บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามหรือภายในกลุ่มบริษัท Panasonic โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอน การขาย การร่วมทุน การมอบหมายหรือการจัดการอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของ Panasonic ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยไม่มีข้อจำกัด

V. ฝ่ายอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามคำสั่งของคุณ
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามเมื่อคุณยินยอมหรือร้องขอให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

6. เราดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย?

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับ Panasonic
เราได้กำหนดมาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมมากมาย
รวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์คือเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อป้องกันการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันจากการประมวลผลรูปแบบอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย มาตรการเหล่านี้คำนึงถึงความทันสมัยของเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงของการประมวลผล
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจัดอยู่ในโปรแกรมระดับโลกของ Panasonic ที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management หรือ “ISM”) เป้าหมาย มาตรฐาน
และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องจัดอยู่ในนโยบายที่มีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องทั่วโลก
ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม โปรแกรมและทุกส่วนของโปรแกรมเป็นไปตามแนวทางวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการให้เหมาะสม (Plan-Do-Check-Act หรือ PDCA)
ประจำปีที่เข้มงวดเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูลทั้งหมด
(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) สำหรับวงจรชีวิตของข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมไปจนถึงการทำลายข้อมูลดังกล่าว

7. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณมี

  • สิทธิ์ของคุณคืออะไร?

สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิ์ในการรับทราบข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
สิทธิ์ในการร้องขอการแก้ไขหรือการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูก ต้องที่เราถือครองอยู่
และสิทธิในการร้องขอการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังมีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
และสิทธิ์ในการไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่อ้างอิงจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงวิธีเดียว

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลในบางกรณี
ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการขอคืนข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป
และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และเพื่อร้องขอให้ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม
โดยปราศจากการกีดขวางใด ๆ จากเราและอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับของตัวคุณเอง

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความยินยอม และหากคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของ
การประมวลผลก่อนการเพิกถอนดังกล่าว

สิทธิ์ต่าง ๆ ของคุณระบุอยู่ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ

  • สิทธิ์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะประมวลผลข้อมูลระบุตัวตน
ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์/แอปพลิเคชัน
รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์และการใช้งานของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางการตลาด
เพื่อส่งจดหมายโต้ตอบถึงคุณทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ และ/หรือข้อความ (เช่น SMS)
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และบริการอื่น ๆ ของ Panasonic ตามการตั้งค่าการตลาดของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้
หากคุณคัดค้านและขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เราจะ หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราได้
หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจาก Panasonic
โปรดอัปเดตอีเมลและการตั้งค่าการติดต่อในบัญชี My Panasonic ของคุณ
หรือโปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ด้านล่าง

  • การใช้สิทธิ์ของคุณ
    หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ด้านล่าง.
  • ข้อร้องเรียน
    หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
    โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ด้านล่าง

8. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ในบริการต่าง ๆ จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังญี่ปุ่น สิงคโปร์ และบราซิล ในกรณีที่จำเป็น เราจะใช้มาตรการเสริมในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยระดับการป้องกันโดยพื้นฐานเช่นเดียวกับในภูมิภาคของคุณ วิธีการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในภูมิภาคที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9. การเก็บรักษาข้อมูล – เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การบัญชี ภาระผูกพันในการรายงานใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับเรา ตลอดจนการจัดทำและการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

10. ลิงก์ของบุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์บนบริการของเรา

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น YouTube, LinkedIn และ Facebook เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีลิงก์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Panasonic และเราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีลิงก์ หากคุณเลือกใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามรายนั้น ๆ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เวลาเพื่อทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล

11. คุกกี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้คืออะไร Panasonic และบุคคลที่สามรายอื่น ๆ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดดูที่นโยบายคุกกี้ของเรา

12. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับผู้เยาว์ (ผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี) และเราไม่ได้รวบรวมหรือพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับผู้เยาว์โดยเจตนา

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

นอกจากนี้ คุณควรกลับมาตรวจสอบการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวบ่อย ๆ เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้บ้างเป็นครั้งคราว ส่วน “วันที่อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของหน้านี้ระบุว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใด และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลใช้งานเมื่อเราโพสต์ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข
เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมหากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีสาระสำคัญโดยการเพิ่มคำชี้แจงในเว็บไซต์นี้ หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนผ่านบริการหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องใด ๆ
เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบริการหรือโต้ตอบกับเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านข้อมูลของเราและตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้ ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลาของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา หากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราถือครองอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้เราทราบ 

14. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราที่:

■สำหรับไทย โปรดติดต่อเราตามรายการต่อไปนี้:
・ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
・หมายเลขโทรศัพท์ : 02-729-9000 กด 2
・ที่อยู่อีเมล : ml_pat_service@th.panasonic.com

เอกสารแนบท้ายสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารแนบท้ายสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยฉบับนี้ (“เอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทย”)
มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้บุคคลซึ่งเคยอาศัยอยู่หรือกำลังอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือจะเดินทางไปยังประเทศไทยในอนาคต (“บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย”) และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ที่เราจะประมวลผลสำหรับ (1) เสนอสินค้าและบริการขณะที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะชำระเงินหรือไม่ก็ตาม หรือ (2) ติดตามพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทราบว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) อย่างไร และแจ้งถึงสิทธิของคุณและหน้าที่ของเราที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทยฉบับนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติมของ “เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลของพานาโซนิค” (“เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูล”) และในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดในเอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดข้อใดในเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูล ให้ถือข้อความตามเอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ ทั้งนี้ คำที่ไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูล อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของเอกสารแนบท้ายสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1.ทำไมเราถึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ และ/หรือ เปิดเผยในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 และ 5 ของเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูล

2.กรณีที่คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อที่ 1 แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกมอบให้แก่เราในกรณีต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ผลจากการที่คุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งาน “Panasonic SmartApp+”

บริการจะไม่สามารถใช้งานได้

3.การส่งข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากมาตรฐานของประเทศไทย:

ประเทศ

รายละเอียดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
บราซิล

มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในญี่ปุ่น, PDPA ในสิงคโปร์ และ Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) ในบราซิล ในมาตรฐานเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณ การมีอยู่หรือบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือกฎทั่วไปสำหรับการรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลอาจแตกต่างจาก PDPA

4.สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): คุณมีสิทธิในการเพิกถอน ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access): คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): คุณมีสิทธิในการขอรับข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณจากเรา หากเราได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย

(1) สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(2) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): คุณมีสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

(5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure): คุณมีสิทธิในการขอให้เราดำเนินการลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of use): คุณมีสิทธิในขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

(7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification): คุณมีสิทธิขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากเราไม่ดำเนินการตามที่คุณขอภายใต้ข้อกำหนดนี้ เราจะบันทึกคำร้องขอของคุณพร้อมด้วยเหตุผลไว้

5.การร้องเรียน

นอกเหนือจากสิทธิของคุณที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น หากคุณไม่พอใจกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือเรา ซึ่งรวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของเราฝ่าฝืนหรือไม่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ คุณอาจร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

6.ใครคือเด็ก

หากคุณเป็นบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย พานาโซนิคจะจัดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นเด็ก ตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

7.ช่องทางการติดต่อ

หากคุณเป็นบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

Back to Top of Privacy Notice

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ (นโยบาย) นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่จัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น คุกกี้ โดย Panasonic Corporation [1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan] (โดยจะเรียกว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “Panasonic”) และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตบางรายซึ่งให้บริการเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันอื่น ๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อความสะดวก เราจะเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดว่า “คุกกี้”

นโยบายนี้อธิบายว่าคุกกี้คืออะไร คุกกี้ประเภทใดที่เราใช้ และกฎหมายขั้นพื้นฐานของเราคืออะไร นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หากมี) สิทธิ์ใดเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณมีภายใต้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง และวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราได้หากต้องการใช้สิทธิ์หรือมีข้อร้องเรียน นโยบายนี้ระบุรายการคุกกี้ที่มีการกำหนดและใช้งาน วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่คุกกี้นั้นคงอยู่ นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังอธิบายวิธีที่คุณสามารถจัดการและลบคุกกี้ได้

โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา: 

> 1. คุกกี้คืออะไร?
> 2. เราใช้คุกกี้ประเภทใดและกฎหมายขั้นพื้นฐานของเราคืออะไร?
> 3. เราและบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตบางรายใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และสิทธิ์ของคุณคืออะไร?
> 4. คุกกี้ใดกำหนดและใช้งานโดยบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และคุกกี้ดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?
> 5. คุณจะจัดการและลบคุกกี้ได้อย่างไร?
> 6. ติดต่อเรา

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทำหน้าที่เป็นตัวระบุ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีการโต้ตอบและกลับมาที่เว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์เดียวกับที่ใช้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งล่าสุด

คุกกี้แยกประเภทเป็นคุกกี้ที่จำเป็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ฟังก์ชัน และการโฆษณา โดยขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและวัตถุประสงค์ของคุกกี้นั้น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่ 2

นอกจากนี้ คุกกี้ยังแยกประเภทเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือคุกกี้ของบุคคลที่สาม เราเป็นผู้ที่กำหนดใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง ในขณะที่เว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นผู้กำหนดใช้คุกกี้ของบุคคลสามเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง โปรดดูหัวข้อที่ 4

คุกกี้อาจเป็นคุกกี้เฉพาะช่วงเวลาหรือคุกกี้ถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคุกกี้ คุกกี้เฉพาะช่วงเวลาคือคุกกี้ชั่วคราวที่จะคงอยู่ในช่วงเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และจะถูกลบออกเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ถาวรนั้นสร้างขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณปิดเบราว์เซอร์หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้ว จนกว่าจะถึงวันหมดอายุที่กำหนดไว้ เว้นแต่คุณจะลบออกก่อนวันหมดอายุ และคุกกี้จะทำงานเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 

2. เราใช้คุกกี้ประเภทใดและกฎหมายขั้นพื้นฐานของเราคืออะไร?

เราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา:

2.1 คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเว็บไซต์ของเราให้ทำงาน หรือเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณร้องขอหรือเพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ราบรื่นให้กับคุณได้ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยด้วย 

2.2 คุกกี้เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
คุกกี้เหล่านี้จะวิเคราะห์ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์สำหรับคุณและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายอื่น ๆ ของเรา คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เรา (และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของเรา) สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เว็บไซต์ของเราเมื่อพวกเขาใช้งานเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าหน้าใดเป็นที่นิยมของผู้เยี่ยมชม ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้ ตัวอย่างเช่น สร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา

2.3 คุกกี้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรานำเสนอฟังก์ชันการทำงานและการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าและตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณกำหนดไว้ เช่น ภาษาที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

2.4 คุกกี้เกี่ยวกับโฆษณา
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพและความเกี่ยวข้องของโฆษณา เพื่อให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้ ซึ่งจะเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่แตกต่างกัน

2.5 คุกกี้เกี่ยวกับความยินยอม
คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกความยินยอมและการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ และช่วยให้เราปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความรับผิดชอบภายใต้ GDPR ได้

2.6 กฎหมายขั้นพื้นฐานของเรา
เราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ที่จำเป็นของบุคคลที่หนึ่งของเรา คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเว็บไซต์ของเราในการทำงาน และช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตามที่พวกเขาร้องขอได้ เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
เราจะใช้งานคุกกี้ที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

3. เราและบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตบางรายใช้คุกกี้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และสิทธิ์ของคุณคืออะไร?

3.1 คุกกี้ที่ Panasonic เป็นเจ้าของและกำหนดใช้
ในขอบเขตของคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งของเราและข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุกกี้นั้นมีคุณสมบัติเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะกำหนดวิธีการและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลดังกล่าวและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลได้รับการประมวลผลตามนโยบายคุกกี้นี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการต่อไปนี้ได้:

- วิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมผ่านคุกกี้ (หากมี)
- เราจะจัดเก็บ/เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลานานแค่ไหน
- เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครและที่ไหนบ้าง และ
- การมีอยู่ของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับตรรกะพื้นฐาน รวมถึงความสำคัญและผลที่ตามมาของการประมวลผล

3.2 คุกกี้ที่เป็นเจ้าของและกำหนดใช้โดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต
บนเว็บไซต์ของเรา เราได้รวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้คุณแบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย เราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้เหล่านั้นของเว็บไซต์บุคคลที่สามและอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้เหล่านี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่สาม โปรดดูหัวข้อที่ 4

4. คุกกี้ใดกำหนดและใช้งานโดยบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และคุกกี้ดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะอัปเดตตารางนี้เมื่อเว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

4.1. คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้

วัตถุประสงค์

กำหนดโดย

ใช้งานโดย

ข้อมูลที่รวบรวมและ
วัตถุประสงค์ของการรวบรวม

ระยะเวลา

auth0

เพื่อดำเนินการในการรับรองความถูกต้องและ SSO

Auth0

Auth0

100 วัน

auth0_compat

เพื่อดำเนินการในการรับรองความถูกต้องและ SSO
สำหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ sameSite=None

Auth0

Auth0

100 วัน

did

ความปลอดภัยและการจดจำอุปกรณ์

Auth0

Auth0

365 วัน

did_compat

ความปลอดภัยและการจดจำอุปกรณ์

Auth0

Auth0

365 วัน

auth0-mf

เพื่อดำเนินการในการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย

Auth0

Auth0

100 วัน

auth0-mf_compat

เพื่อดำเนินการในการรับรองความถูกต้องแบบหลายปัจจัย

Auth0

Auth0

100 วัน

_csrf

ความปลอดภัย

Auth0

Auth0

10 วัน

x_pdpauth_ams_api

เซสชันการรับรองความถูกต้อง

บริการจัดการบัญช

บริการจัดการบัญชี

เผยแพร่เมื่อทำการอนุมัติการ รับรองความถูกต้องตามปกติและ ใช้เพื่อรับรองความถูกต้องของ เซสชัน ตราบใดที่เซสชันของ เบราว์เซอร์ยังคงอยู่

จนกว่าเบราว์เซอร์จะปิด

5. คุณจะจัดการและลบคุกกี้ได้อย่างไร?

5.1. ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและเพิกถอนความยินยอมคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อโดยไปที่ “การตั้งค่าคุ๊กกี้”
5.2. คุณสามารถจัดการและลบคุกกี้ที่ไม่จำเป็นได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ วิธีการนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละเบราว์เซอร์ โปรดจำไว้ว่าหากคุณบล็อกคุกกี้ทั้งหมด อาจไม่มีการส่งคุณสมบัติและบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณ และคุณจะได้รับโฆษณาซึ่งไม่เหมาะกับความสนใจของคุณ
คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการและวิธีการลบคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยมที่สุดได้โดยไปที่ลิงก์เหล่านี้:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Opera
- Safari

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ https://www.allaboutcookies.org/

6. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หากมี) การใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีการสื่อสารที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 14 ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม