NA-W1500T ความจุ 15 กก.

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NA-W1500T ความจุ 15 กก.

NA-W1500T

ถังใหญ่...ซักจุใจ ปลอดภัย...ไร้สนิม

• ระบบ Super Wash ตั้งเวลาการแช่และซัก สูงสุด 45 นาที
• ระบบ Super Air Dry ปั่นหมาดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยพลังลม 4 ทิศทาง
• Comforter Wash ซักผ้านวมขนาด King Size ได้
• ตัวถังปลอดสนิม
• ตัวถังป้องกันรังสี อัลตราไวโอเลต
• ระบบ 3 ใบพัด ช่วยกลับผ้าและกระจายผงซักฟอก
• ระบบแช่สลับซัก พร้อมเลือกเวลาในการแช่ผ้าได้
• ฝาถังใสสามารถมองเห็นได้ขณะซัก
• ฐานตั้ง แข็งแรง ทนทาน


ปิด

คุณสมบัติ

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ NA-W1500T ความจุ 15 กก.