฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของNA-W800EHRC
ระบบควบคุมการทำงาน Manual
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 783 x 474 x 952
น้ำหนักรวม (กก.) 25 กก.
ปริมาณความจุผ้าที่ซัก 8 กก.
ไฟฟ้า AC (โวลต์/เฮิร์ตซ์) 220/50
โปรแกรมเลือกการซัก ซักปกติ (Regular) มี
ซักแรง (Strong) มี
ระบบจานซักครีบสูง 6 แฉก มี
เวลาซักสูงสุด 45 นาที (ซัก 15 นาที / แช่ 30 นาที)
เวลาปั่นหมาด สูงสุด 5 นาที
ความเร็วผ้าหมุน 29.9 RPM
ระดับน้ำ สูงมาก 52 ลิตร
กลาง 43 ลิตร
ต่ำ 37 ลิตร
ต่ำมาก 28 ลิตร
ตัวถังปลอดสนิม มี
ซักล้างทรงพลัง (Power Wave) มี
ป้องกันแสง UV มี
แช่อัตโนมัติ มี
ระบบความปลิดภัยฝาถังปั่น มี
รับประกันมอเตอร์ มี
สี เทา