เครื่องซัก-อบผ้าฝาหน้า NA-S96FG1WTH
9 กก. / 6 กก. เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดถูกสุขอนามัย

รูปของ เครื่องซัก-อบผ้าฝาหน้า NA-S96FG1WTH <br>9 กก. / 6 กก. เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดถูกสุขอนามัย