NA-F150A3

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NA-F150A3

เครื่องซักผ้า ฝาบน แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ใช้งานง่ายและการซักด้วย ActiveFoam พร้อม การซักมืออย่างอ่อนโยน

close
^

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

NA-F150A3
ความจุ 15.0 กก.
เครื่องซักผ้าฝาบนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ระบบ ActiveFoam
แยกและซักล้างสิ่งสกปรกที่ซักออกยากด้วยพลังโฟมแบบละเอียด
ฝาเปิดที่กว้างขวางและใช้งานง่าย
ตัวถังที่กว้างและตื้นทำให้สามารถเอื้อมถึงได้ง่าย