เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD12XR1GC 12.5 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ

รูปของ เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD12XR1GC 12.5 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ