เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD13XR1GC 13.5 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ

รูปของ เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD13XR1GC 13.5 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ