เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD14V1BRC 14 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ

รูปของ เครื่องซักผ้าแบบฝาบน NA-FD14V1BRC 14 กก. สำหรับขจัดคราบเป็นพิเศษ