BK-4MCCE/4NT

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

BK-4MCCE/4NT

BK-4MCCE/4NT

• ถ่านชาร์จ นิเกิล-เมทัลไฮดราย
• ขนาด AAA แพ็ค 4 ก้อน
• กำลังไฟ 800 mAh / 1.2V
• ชาร์จได้ 2,000 ครั้ง
• เก็บไฟได้นาน ชาร์จแล้วเก็บไว้ 5 ปี ยังคงมีไฟเหลือถึง 65%
• บรรจุแพ็คละ 4 ก้อน / กล่องละ 24 ก้อน / ลังละ 192 ก้อน
• Barcode ที่ตัวสินค้า : 8887549614736

ปิด